Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Apple TV dla systemu Fire OS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Apple TV dla systemu Fire OS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Aplikacja Apple TV dla systemu Fire OS

Wydano 9 listopada 2020 r.

Aplikacja Apple TV

Dostępne dla: aplikacji Apple TV w wersji 5.1 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca mająca dostęp do systemu plików może modyfikować skrypty używane przez aplikację.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi plików.

CVE-2020-27940: Razvan Sima (0xraaz)

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: