Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Big Sur 11.2.1, uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Catalina 10.15.7 i uaktualnieniu zabezpieczeń systemu macOS Mojave 10.14.6 2021-002

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Big Sur 11.2.1, uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Catalina 10.15.7 i uaktualnieniu zabezpieczeń systemu macOS Mojave 10.14.6 2021-002.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

macOS Big Sur 11.2.1, uaktualnienie uzupełniające systemu macOS Catalina 10.15.7*, uaktualnienie zabezpieczeń systemu macOS Mojave 10.14.6 2021-002

Wydano 9 lutego 2021 r.

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-1805: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1806: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Sudo

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7 i macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: ten problem rozwiązano przez uaktualnienie do wersji sudo 1.9.5p2.

CVE-2021-3156: Qualys

* Po zainstalowaniu tego uaktualnienia numerem kompilacji dla systemu macOS Catalina 10.15.7 jest 19H524.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: