Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 12.4

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 12.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Xcode 12.4

Wydano 26 stycznia 2021 r.

Xcode IDE

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.4 i nowszych

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do dowolnych plików na urządzeniu hosta podczas uruchamiania aplikacji korzystającej z zasobów na żądanie z Xcode.

Opis: usunięto błąd w procedurze obsługi wyrażeń przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-1800: Theodore Dubois (@tblodt)

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: