Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 14.0.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 14.0.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 14.0.3

Wydano 1 lutego 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Catalina i macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-1788: Francisco Alonso (@revskills)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Catalina i macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-1789: @S0rryMybad z 360 Vulcan Team

WebRTC

Dostępne dla: systemów macOS Catalina i macOS Mojave

Zagrożenie: złośliwa witryna może uzyskać dostęp do objętych ograniczeniami portów na dowolnych serwerach.

Opis: rozwiązano problem z przekierowywaniem portów przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności portów.

CVE-2021-1799: Gregory Vishnepolsky i Ben Seri z Armis Security oraz Samy Kamkar

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: