Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 7.2

Wydano 14 grudnia 2020 r.

Dźwięk

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29610: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-27948: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-29608: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

FontParser

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-27946: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

FontParser

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27943: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

CVE-2020-27944: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

CVE-2020-29624: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 22 grudnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29615: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29617: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis uaktualniono 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29618: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis uaktualniono 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-29611: Alexandru-Vlad Niculae w ramach programu Google Project Zero

Wpis uaktualniono 17 grudnia 2020 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: nieautoryzowane wykonanie kodu może doprowadzić do naruszenia zasad uwierzytelniania.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-27951: Apple

WebRTC

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-15969: anonimowy badacz

 

Dodatkowe podziękowania

CoreAudio

Dziękujemy za udzieloną pomoc: JunDong Xie i Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab.

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: