Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.3 i iPadOS 14.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.3 i iPadOS 14.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 14.3 i iPadOS 14.3

Wydano 14 grudnia 2020 r.

App Store

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: w monicie dotyczącym instalacji aplikacji korporacyjnej może być wyświetlana nieprawidłowa domena.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-29613: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dźwięk

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29610: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-27948: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-29608: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-27946: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27943: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

CVE-2020-27944: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

CVE-2020-29624: Mateusz Jurczyk z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 22 grudnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29615: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29617: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis uaktualniono 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29618: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis uaktualniono 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-29611: Alexandru-Vlad Niculae w ramach programu Google Project Zero

Wpis uaktualniono 17 grudnia 2020 r.

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-29614: ZhiWei Sun(@5n1p3r0010) z Topsec Alpha Lab

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Model I/O

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9972: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: nieautoryzowane wykonanie kodu może doprowadzić do naruszenia zasad uwierzytelniania.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-27951: Apple

Magazyn WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć całkowicie historii przeglądania.

Opis: polecenie „Wymaż historię i dane witryn” nie powodowało wyczyszczenia historii. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2020-29623: Simon Hunt z OvalTwo LTD

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

WebRTC

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-15969: anonimowy badacz

 

Dodatkowe podziękowania

CoreAudio

Dziękujemy za udzieloną pomoc: JunDong Xie i Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab.

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: