Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4.9

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4.9.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.4.9

Wydano 5 listopada 2020 r.

FaceTime

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6 i 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2 i 3, iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: użytkownik może wysyłać wideo w rozmowach grupowych FaceTime, nie wiedząc, że to zrobił.

Opis: w procedurze obsługi grupowych połączeń FaceTime występował błąd logiczny. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2020-27929: James P (@Jam_Penn)

FontParser

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6 i 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2 i 3, iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6 i 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2 i 3, iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: rozwiązano problem z inicjalizacją pamięci.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6 i 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2 i 3, iPoda touch (6. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra. Firma Apple jest świadoma doniesień występowania exploita tego problemu na wolności.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: