Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 11.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 11.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iCloud dla Windows 11.5

Wydano 2 grudnia 2020 r.

CoreText

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9999: Apple

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

Foundation

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytywać dowolne pliki.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9961: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9876: Mickey Jin z Trend Micro

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-27917: wykryte przez OSS-Fuzz

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27911: wykryte przez OSS-Fuzz

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9981: wykryte przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-13434

CVE-2020-13435

SQLite

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-13630

SQLite

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-9849

SQLite

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytanie SQL może doprowadzić do uszkodzenia danych.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-13631

WebKit

Dostępne dla: 

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall” Noga z Cisco Talos

CVE-2020-27918: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9983: zhunki

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-27918: anonimowy badacz

CVE-2020-9947: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall” Noga z Cisco Talos

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Pickren (ryanpickren.com).

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Paweł Wylecial z REDTEAM.PL, Ryan Pickren (ryanpickren.com), Tsubasa FUJII (@reinforchu), Zhiyang Zeng(@Wester) z OPPO ZIWU Security Lab.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: