Jeśli po uruchomieniu komputera Mac pojawia się ekran Opcje z ikoną koła zębatego

Okno opcji uruchamiania zawiera ikonę dla każdego dostępnego dysku startowego, ikonę koła zębatego z etykietą Opcje oraz przyciski Wyłącz i Uruchom ponownie.

Ekran opcji uruchamiania systemu macOS Big Sur

Jeśli używasz komputera Mac z procesorem Apple i po włączeniu komputera pojawia się okno opcji uruchamiania, wówczas przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund. 

Oto co można zrobić w opcjach uruchamiania:

  • Wybierz dysk startowy, taki jak Macintosh HD. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić komputer z tego dysku.
  • Wybierz ikonę Opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć tryb odzyskiwania systemu macOS. W tym trybie możesz między innymi ponownie zainstalować system macOS albo naprawić dysk lub wymazać go za pomocą Narzędzia dyskowego.
  • Kliknij przycisk Wyłącz lub Uruchom ponownie.

W opcjach uruchamiania są również dostępne następujące ukryte funkcje:

Data publikacji: