Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.0 i iPadOS 14.0

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.0 i iPadOS 14.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 14.0 i iPadOS 14.0

Wydano 16 września 2020 r.

AppleAVD

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub zapisanie pamięci jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9958: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Assets

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca może wykorzystać relację zaufania w celu pobrania złośliwej zawartości.

Opis: rozwiązano problem dotyczący zaufania przez usunięcie starszego interfejsu API.

CVE-2020-9979: CodeColorist z LightYear Security Lab w AntGroup

Wpis uaktualniono 12 listopada 2020 r.

Audio

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9943: JunDong Xie z Ant Group Light-Year Security Lab

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Dźwięk

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9944: JunDong Xie z Ant Group Light-Year Security Lab

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

CoreAudio

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9960: JunDong Xie i Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9954: Francis w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, JunDong Xie z Ant Group Light-Year Security Lab

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

CoreCapture

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9949: Proteas

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

CoreText

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9999: Apple

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

Obrazy dysków

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9965: Proteas

CVE-2020-9966: Proteas

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

FontParser

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29629: anonimowy badacz

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

FontParser

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9956: Mickey Jin i Junzhi Lu z Trend Micro Mobile Security Research Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

FontParser

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-9962: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

FontParser

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27931: Apple

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

FontParser

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-29639: Mickey Jin i Qi Sun z Trend Micro

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

HomeKit

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie nieoczekiwanie zmienić stan aplikacji.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur rozpowszechniania ustawień.

CVE-2020-9978: Luyi Xing, Dongfang Zhao i Xiaofeng Wang z Indiana University Bloomington, Yan Jia z Xidian University i University of Chinese Academy of Sciences oraz Bin Yuan z HuaZhong University of Science and Technology

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

Icons

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić, jakie inne aplikacje zostały zainstalowane przez użytkownika.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci podręcznych ikon.

CVE-2020-9773: Chilik Tamir z Zimperium zLabs

IDE Device Support

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod na połączonym w parę urządzeniu podczas sesji debugowania przez sieć.

Opis: ten problem rozwiązano przez szyfrowanie komunikacji przez sieć do urządzeń z systemami iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 i watchOS 7.

CVE-2020-9992: Dany Lisiansky (@DanyL931), Nikias Bassen z Zimperium zLabs

Wpis uaktualniono 17 września 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku TIFF może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” lub potencjalnego ujawnienia zawartości pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-36521: Xingwei Lin z Ant-Financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

ImageIO

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9955: Mickey Jin z Trend Micro, Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9961: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9876: Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

IOSurfaceAccelerator

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9964: Mohamed Ghannam (@_simo36), Tommy Muir (@Muirey03)

Jądro

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub uszkodzenie zawartości pamięci jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9967: Alex Plaskett (@alexjplaskett)

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

Jądro

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9975: Tielei Wang z Pangu Lab

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

Jądro

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może włamać się do aktywnych połączeń w tunelu VPN.

Opis: rozwiązano problem z routingiem przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2019-14899: William J. Tolley, Beau Kujath i Jedidiah R. Crandall

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Klawiatura

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-9976: Rias A. Sherzad z JAIDE GmbH w Hamburgu, Niemcy

libxml2

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9981: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

libxpc

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-9971: Zhipeng Huo (@R3dF09) z Tencent Security Xuanwu Lab

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

Mail

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie nieoczekiwanie zmienić stan aplikacji.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-9941: Fabian Ising z FH Münster University of Applied Sciences oraz Damian Poddebniak z FH Münster University of Applied Sciences

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Wiadomości

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może uzyskać dostęp do usuniętych wiadomości użytkownika.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania.

CVE-2020-9988: William Breuer z Holandii

CVE-2020-9989: von Brunn Media

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Model I/O

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-13520: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Model I/O

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-6147: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

CVE-2020-9972: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Model I/O

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku USD może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9973: Aleksandar Nikolic z Cisco Talos

NetworkExtension

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9996: Zhiwei Yuan z Trend Micro iCore Team, Junzhi Lu i Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Telefon

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: blokada ekranu może nie zostać uruchomiona po określonym czasie.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-9946: Daniel Larsson z iolight AB

Szybki przegląd

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ustalić istnienie plików na komputerze.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci podręcznych ikon.

CVE-2020-9963: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Safari

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić karty otwarte przez użytkownika w przeglądarce Safari.

Opis: w weryfikacji uprawnień występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień procesów.

CVE-2020-9977: Josh Parnham (@joshparnham)

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Safari

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie obsługi interfejsu użytkownika.

CVE-2020-9993: Masato Sugiyama (@smasato) z University of Tsukuba, Piotr Duszyński

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Piaskownica

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2020-9969: Wojciech Reguła z SecuRing (wojciechregula.blog)

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Piaskownica

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do plików objętych ograniczeniami.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9968: Adam Chester (@_xpn_) z TrustedSec

Wpis uaktualniono 17 września 2020 r.

Siri

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może wyświetlić treść powiadomienia z poziomu ekranu blokady.

Opis: błąd ekranu blokady umożliwiał dostęp do wiadomości na zablokowanym urządzeniu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2020-9959: anonimowy badacz, anonimowy badacz, anonimowy badacz, anonimowy badacz, anonimowy badacz, anonimowy badacz, Andrew Goldberg The University of Texas w Austin, McCombs School of Business, Meli̇h Kerem Güneş z Li̇v College, Sinan Gulguler

Wpis uaktualniono 15 grudnia 2020 r.

SQLite

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-13434

CVE-2020-13435

CVE-2020-9991

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

SQLite

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd dotyczący ujawniania pamięci przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-9849

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

SQLite

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: wiele błędów w oprogramowaniu SQLite.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie oprogramowania SQLite do wersji 3.32.3.

CVE-2020-15358

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

SQLite

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytanie SQL może doprowadzić do uszkodzenia danych.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-13631

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

SQLite

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-13630

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9947: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9950: cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall” Noga z Cisco Talos

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9983: zhunki

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9952: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wi-Fi

Dostępne dla: iPhone’a 6s i nowszego, iPada Air 2 i nowszego, iPada mini 4 i nowszego oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-10013: Yu Wang z Didi Research America

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Dodatkowe podziękowania

802.1X

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Kenana Dalle z uczelni Hamad bin Khalifa University i Ryan Riley z uczelni Carnegie Mellon University w Katarze.

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

App Store

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Giyas Umarov z Holmdel High School.

Dźwięk

Dziękujemy za udzieloną pomoc: JunDong Xie i Xingwei Lin z Ant-Financial Light-Year Security Lab.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Bluetooth

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andy Davis z NCC Group i Dennis Heinze (@ttdennis) z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab.

CallKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Federico Zanetello.

CarPlay

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Clang

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Core Location

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Crash Reporter

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Artur Byszko z AFINE.

Wpis dodano 15 grudnia 2020 r.

debugserver

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Linus Henze (pinauten.de).

FaceTime

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Federico Zanetello.

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

iAP

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andy Davis z NCC Group.

iBoot

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero, Stephen Röttger z Google.

Wpis uaktualniono 12 listopada 2020 r.

libarchive

Dziękujemy za udzieloną pomoc Dzmitry Plotnikau i anonimowemu badaczowi.

libxml2

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

lldb

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Linus Henze (pinauten.de).

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Framework lokalizacji

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nicolas Brunner (linkedin.com/in/nicolas-brunner-651bb4128).

Wpis uaktualniono 19 października 2020 r.

Mail

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Wersje robocze wiadomości

Następujące osoby otrzymują podziękowania za udzieloną pomoc: Jon Bottarini z HackerOne.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Mapy

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthew Dolan z Amazon Alexa.

NetworkExtension

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Thijs Alkemade z Computest i Qubo Song z Symantec (oddział Broadcom).

Phone Keypad

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Hasan Fahrettin Kaya z Akdeniz University Faculty of Tourism, anonimowy badacz.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r., uaktualniono 15 grudnia 2020 r.

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andreas Gutmann (@KryptoAndI) z Innovation Centre firmy OneSpan(onespan.com) i University College London, Steven J. Murdoch (@SJMurdoch) z Innovation Centre firmy OneSpan (onespan.com) i University College London, Jack Cable z Lightning Security, Ryan Pickren (ryanpickren.com) oraz Yair Amit.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Zhiyang Zeng(@Wester) z OPPO ZIWU Security Lab.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Zabezpieczenia

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Christian Starkjohann z Objective Development Software GmbH.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Pasek stanu

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Abdul M. Majumder, Abdullah Fasihallah z Taif university, Adwait Vikas Bhide, Frederik Schmid, Nikita i anonimowy badacz.

Telefonia

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Onur Can Bıkmaz, Vodafone Turkey @canbkmaz, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), anonimowy badacz.

Wpis uaktualniono 12 listopada 2020 r.

UIKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Borja Marcos z Sarenet, Simon de Vegt, Talal Haj Bakry (@hajbakri) i Tommy Mysk (@tommymysk) z Mysk Inc.

Aplikacje internetowe

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Augusto Alvarez z Outcourse Limited.

Wpis dodano 25 lutego 2021 r.

Aplikacje internetowe

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Augusto Alvarez z Outcourse Limited.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Pawel Wylecial z REDTEAM.PL, Ryan Pickren (ryanpickren.com), Tsubasa FUJII (@reinforchu), Zhiyang Zeng(@Wester) z OPPO ZIWU Security Lab i Maximilian Blochberger z grupy Security in Distributed Systems z University of Hamburg.

Wpis dodano 12 listopada 2020 r., uaktualniono 25 maja 2022 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: