Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 12.0

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 12.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Xcode 12.0

Wydano 16 września 2020 r.

Obsługa urządzenia IDE

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.4 i nowszych

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod na połączonym w parę urządzeniu podczas sesji debugowania przez sieć.

Opis: ten problem rozwiązano przez szyfrowanie komunikacji przez sieć do urządzeń z systemami iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 i watchOS 7.

CVE-2020-9992: Dany Lisiansky (@DanyL931), Nikias Bassen z Zimperium zLabs

Wpis uaktualniono 21 września 2020 r.

Dodatkowe podziękowania

debugserver

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Linus Henze (pinauten.de).

lldb

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Linus Henze (pinauten.de).

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

LLVM

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: