Używanie Apple Pencil z iPadem

Za pomocą Apple Pencil możesz pisać, oznaczać i rysować.

Zanim rozpoczniesz

Rysowanie za pomocą Apple Pencil

Otwórz aplikację, taką jak Notatki. W systemie iPadOS przesuń paletę narzędzi na ekranie lub zminimalizuj ją, aby mieć więcej miejsca na rysowanie i szkicowanie. Na palecie znajdują się różne narzędzia w zależności od używanej aplikacji. Użyj narzędzia linijki, aby utworzyć linie proste, a następnie obróć je palcami. Jeśli się pomylisz, możesz wymazać obiekt, a nawet pojedyncze piksele.

Aby rysować w aplikacji Notatki:

 1. Otwórz aplikację Notatki.
 2. Stuknij ikonę , aby utworzyć nową notatkę.
 3. Zacznij rysować za pomocą Apple Pencil. 

Możesz również zacząć od stuknięcia ikony  w celu otwarcia palety narzędzi. Dostępne są różne narzędzia do rysowania i kolory oraz gumka na wypadek pomyłki. Stuknij dwukrotnie gumkę, aby wyświetlić opcje wymazywania na iPadzie. Podczas rysowania możesz nachylić Apple Pencil, aby wycieniować rysowaną linię, oraz przycisnąć go mocniej, aby linia była ciemniejsza. Paletę narzędzi możesz przeciągnąć do innej krawędzi ekranu. Stuknij ikonę , aby automatycznie zminimalizować paletę narzędzi i zobaczyć więcej opcji.

Dowiedz się więcej na temat rysowania w aplikacji Notatki.

Rysowanie za pomocą Apple Pencil przy brzegach ekranu nie powoduje aktywowania centrum sterowania, centrum powiadomień ani paska wyboru aplikacji. Możesz więc rysować w dowolnym miejscu ekranu — nic nie przerwie Ci pracy.

Pisanie za pomocą Apple Pencil

Za pomocą Apple Pencil możesz napisać notatkę w aplikacji Notatki i innych aplikacjach. W systemie iOS 14 i nowszych możesz pisać za pomocą Apple Pencil w dowolnym polu tekstowym*. Pismo odręczne możesz przekształcić w tekst. Możesz też użyć odręcznie napisanego numeru telefonu, daty lub adresu tak samo jak wpisanego za pomocą klawiatury.

Pisanie w dowolnym polu tekstowym przy użyciu funkcji Pisanie odręczne

Za pomocą iPada i Apple Pencil możesz pisać odręcznie w dowolnym polu tekstowym, takim jak pole wyszukiwania w przeglądarce Safari lub pole tekstowe w aplikacji Mail*. Pisanie odręczne i konwersja na tekst odbywa się całkowicie na iPadzie, co zapewnia prywatność i bezpieczeństwo wpisywanych treści.

Aby dowiedzieć się, jak usuwać, zaznaczać i łączyć słowa przy użyciu funkcji Pisanie odręczne, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Apple Pencil i stuknij opcję Test pisma ręcznego.

Konwertowanie notatek odręcznych na tekst

Pismo odręczne możesz przekonwertować na tekst* na dwa sposoby:

 • Możesz pisać piórem znajdującym się najdalej od linijki, które jest oznaczone literą „A”. Pismo odręczne będzie automatycznie konwertowane na tekst podczas pisania. 
 • Jeśli masz już notatki odręczne, możesz je zaznaczyć i przekonwertować na tekst:
  1. Stuknij dwukrotnie lub dotknij słowa, które chcesz zaznaczyć, i przytrzymaj je. Zaznacz więcej słów, przesuwając po nich palcem. Możesz stuknąć trzykrotnie, aby zaznaczyć cały wiersz ze słowami.
  2. Stuknij zaznaczone słowa. 
  3. W wyświetlonym menu stuknij opcję Kopiuj jako tekst.
  4. Wklej tekst w innym miejscu w tym samym dokumencie lub w innej aplikacji.

Używanie odręcznie napisanych numerów telefonów, dat, adresów i innych danych

 1. Stuknij numer, datę, adres lub inne rozpoznane odręcznie napisane dane. Element danych zostanie oznaczony podkreśleniem*.
 2. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać, taką jak połączenie z numerem lub utworzenie wydarzenia.

Rysowanie perfekcyjnych kształtów

Możesz poprawić przechylony okrąg lub pochylony kwadrat. W tym celu:

 1. Narysuj odręcznie kształt, taki jak okrąg, kwadrat lub gwiazda, wykonując pojedyncze pociągnięcie.
 2. Po zakończeniu rysowania kształtu przytrzymaj nieruchomo końcówkę Apple Pencil na ekranie. Narysowany kształt zostanie zastąpiony idealną wersją.

Dwukrotne stukanie Apple Pencil (2. generacji)

W przypadku Apple Pencil (2. generacji) możesz stuknąć dwukrotnie w pobliżu jego końcówki, aby szybko przełączyć się z powrotem na ostatnio używane narzędzie. Aby zmienić ustawienia dwukrotnego stuknięcia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Apple Pencil, a następnie wybierz spośród następujących opcji:

 • Bieżące narzędzie / gumka
 • Bieżące/poprzednie narzędzie
 • Paleta kolorów
 • Wyłączony

Dwukrotne stukanie słów działa tylko w obsługiwanych aplikacjach, takich jak Notatki..

Więcej informacji

 • Jeśli Apple Pencil nie rysuje zgodnie z oczekiwaniami, upewnij się, że jego końcówka nie jest luźna. Jeśli jest luźna, przekręć ją w prawo, aby ją dokręcić.
 • Używaj funkcji oznaczania w aplikacjach takich jak Mail, Wiadomości i Zdjęcia w celu dodawania rysunków, tekstu i kształtów za pomocą iPada i Apple Pencil. Możesz na przykład dodać podpis do pliku PDF.
 • Dowiedz się, jak utworzyć szybką notatkę z poziomu ekranu blokady lub dokończyć przerwaną pracę nad notatką.

* Dowiedz się, czy ta funkcja jest dostępna w Twoim kraju lub regionie w systemie iPadOS 14 lub nowszym.

Data publikacji: