Używanie widżetów na iPadzie

W systemie iPadOS 15 można używać widżetów na dowolnej stronie ekranu początkowego. Można też przesunąć palcem w prawo z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranu, aby wyświetlić inny zestaw widżetów w widoku Dzisiaj.

Jak dodawać widżety na ekranie początkowym iPada

Ekran początkowy iPada wyświetlający widżety i aplikacje

 1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie początkowym i stuknij przycisk Dodaj , gdy pojawi się w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz widżet z listy po lewej stronie.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po widżecie, aby wybrać rozmiar, a następnie stuknij przycisk Dodaj widżet.
 4. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu lub stuknij ekran początkowy.

 

Jak dodawać widżety w widoku Dzisiaj na iPadzie

Ekran iPada wyświetlający widok Dzisiaj z widżetami

 1. Przesuwaj palcem w prawo na ekranie początkowym, aż zostanie wyświetlony widok Dzisiaj.
 2. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar w widoku Dzisiaj i stuknij przycisk Dodaj , gdy pojawi się w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz widżet z listy po lewej stronie.
 4. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po widżecie, aby wybrać rozmiar, a następnie stuknij przycisk Dodaj widżet.
 5. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu lub stuknij ekran początkowy.

Możesz też przeciągnąć widżet z ekranu początkowego do widoku Dzisiaj. Aby wyświetlić widżety w widoku Dzisiaj, przesuń palcem w prawo na zablokowanym ekranie lub na pierwszej stronie ekranu początkowego.

 

Używanie widżetów z innych aplikacji

Widżety zapewnia też wiele aplikacji innych firm. Widżety uaktualnione do systemu iPadOS 14 lub nowszego działają tak samo, jak wbudowane widżety iPada.

Jeśli aplikacja nie została uaktualniona, nadal możesz używać widżetów, jednak będą one działać inaczej. Aby używać nieuaktualnionych widżetów:

 1. Przesuń palcem w prawo do samego końca ekranu początkowego, aby wyświetlić widok Dzisiaj.
 2. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar w widoku Dzisiaj, aż widżety zaczną drżeć.
 3. Przewiń widok Dzisiaj do dołu i stuknij opcję Dostosuj.
 4. Stuknij przycisk Dodaj  obok każdego widżetu aplikacji, który chcesz dodać.
 5. Stuknij opcję Gotowe. Wybrane widżety pojawią się w sekcji u dołu widoku Dzisiaj.

Edytowanie widżetów

Zawartość niektórych widżetów można dostosować. Oto jak to zrobić:

 1. Dotknij i przytrzymaj widżet, aby otworzyć menu szybkich czynności.
 2. Stuknij polecenie Edytuj widżet .
 3. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij poza widżetem.

Ekran iPada wyświetlający opcje widżetu aplikacji Przypomnienia

Możesz także zmienić układ widżetów. Dotknij i przytrzymaj widżet, aż zacznie drżeć, a następnie przenieś widżet do miejsca, w którym ma się znaleźć. Podczas przesuwania widżetu aplikacje i inne widżety na ekranie początkowym zmieniają układ, aby zrobić dla niego miejsce.

Aby usunąć widżet, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij opcję Usuń widżet. W celu potwierdzenia stuknij opcję Usuń.

Używanie stosów widżetów

Ekran iPada wyświetlający stos widżetów przewijający widżety

Stosy widżetów to kilka widżetów połączonych w jeden. Możesz przewijać widżety w stosie w pionie lub włączyć obracanie inteligentne, aby system iPadOS automatycznie wyświetlał odpowiednie widżety. Na przykład rano może być wyświetlany Kalendarz pokazujący nadchodzące wydarzenia, a wieczorem aplikacja Mapy z czasem dojazdu.

Tworzenie własnych stosów widżetów

Możesz utworzyć stos, używając wybranych przez siebie widżetów, a następnie dostosować sposób jego działania:

 1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie początkowym lub w widoku Dzisiaj, aż aplikacje i widżety zaczną drżeć.
 2. Przeciągnij widżet na wierzch innego widżetu o tym samym rozmiarze. 
 3. Przeciągnij inne widżety o tym samym rozmiarze na wierzch stosu, aby je dodać. Możesz ułożyć w stos do 10 widżetów.
 4. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu lub stuknij ekran początkowy.

Używanie stosu inteligentnego

Stos inteligentny to automatycznie wybrany zbiór widżetów, który wyświetla informacje na podstawie takich czynników, jak Twoje położenie, aktywność lub godzina. Widżety w stosie inteligentnym zmieniają się w ciągu dnia, aby wyświetlać najistotniejsze informacje.

Aby dodać sugerowany stos inteligentny:

 1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie początkowym i stuknij przycisk Dodaj , gdy pojawi się w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz stos inteligentny z listy po lewej stronie.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po stosie inteligentnym, aby wybrać rozmiar, a następnie stuknij przycisk Dodaj widżet.
 4. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu lub stuknij ekran początkowy.

Jak edytować stos widżetów

 1. Dotknij i przytrzymaj stos widżetów.
 2. Stuknij opcję Edycja stosu. Teraz możesz zmienić kolejność widżetów w stosie, przeciągając je w górę lub w dół. Możesz również: 
  • Włączyć opcję Obracanie inteligentne, jeśli chcesz, aby system iPadOS wyświetlał odpowiednie widżety ze stosu w ciągu dnia. 
  • Włączyć funkcję Sugestie widżetów, aby zezwolić systemowi iPadOS na dodawanie widżetów, które mogą Ci się przydać. 
  • Stuknąć przycisk usuwania  na widżecie, aby usunąć go ze stosu.
 3. Stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu lub stuknij ekran początkowy.

Więcej informacji

Data publikacji: