Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.2.8

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.2.8.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 6.2.8

Wydano 15 lipca 2020 r.

Dźwięk

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9884: Yu Zhou (@yuzhou6666) z 小鸡帮 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9889: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, JunDong Xie i XingWei Lin z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis uaktualniono 10 sierpnia 2020 r.

Dźwięk

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9888: JunDong Xie i XingWei Lin z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9890: JunDong Xie i XingWei Lin z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9891: JunDong Xie i XingWei Lin z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis uaktualniono 10 sierpnia 2020 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9883: Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Crash Reporter

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie pamięci przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2020-9865: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team w ramach 360 BugCloud

Crash Reporter

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień

Opis: w logice sprawdzania poprawności ścieżek dla dowiązań symbolicznych występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu oczyszczania ścieżek.

CVE-2020-9900: Zhongcheng Li (CK01) z Zero-dayits Team of Legendsec w Qi'anxin Group

Wpis dodano 10 sierpnia 2020 r.

GeoServices

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie odczytać poufne informacje o lokalizacji.

Opis: naprawiono błąd dotyczący autoryzacji przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-9933: Min (Spark) Zheng i Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9872: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9874: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9879: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9936: Mickey Jin z Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

Wpis uaktualniono 10 sierpnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9919: Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9876: Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9938: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

Wpis dodano 10 sierpnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9875: Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 10 sierpnia 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9923: Proteas

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca, która zaimplementowała już wykonywanie kodu jądra, może być w stanie ominąć środki ograniczające pamięć jądra.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9909: Brandon Azad z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9904: Tielei Wang z Pangu Lab

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9863: Xinru Chi z Pangu Lab

Wpis uaktualniono 10 sierpnia 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9892: Andy Nguyen z Google

Wpis dodano 10 sierpnia 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9902: Xinru Chi i Tielei Wang (Pangu Lab)

Wpis dodano 10 sierpnia 2020 r.

Mail

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwy serwer pocztowy może nadpisać dowolne pliki poczty.

Opis: usunięto błąd w procedurze obsługi wyrażeń przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-9920: YongYue Wang AKA BigChan z Hillstone Networks AF Team

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Wiadomości

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: użytkownik usunięty z grupy iMessage mógł ponownie do niej dołączyć.

Opis: w procedurze obsługi funkcji Tapback w iMessage występował błąd. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie dodatkowej weryfikacji.

CVE-2020-9885: anonimowy badacz, Suryansh Mansharamani z WWP High School North (medium.com/@suryanshmansha)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca mogła podszyć się pod zaufaną witrynę internetową przy użyciu materiału klucza wspólnego dla certyfikatu dodanego przez administratora.

Opis: podczas przetwarzania certyfikatów dodanych przez administratora występował błąd sprawdzania poprawności certyfikatu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności certyfikatu.

CVE-2020-9868: Brian Wolff z Asana

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9894: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może uniemożliwić wprowadzenie reguł Content Security Policy.

Opis: w regułach Content Security Policy występował błąd dostępu.  Ten błąd naprawiono przez poprawienie ograniczeń dostępu.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR z Noon

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-9925: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9893: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9895: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwy atakujący mający możliwość dowolnego odczytu i zapisu może być w stanie ominąć identyfikację wskaźnika (Pointer Authentication).

Opis: rozwiązano wiele problemów przez poprawienie logiki.

CVE-2020-9910: Samuel Groß (Google Project Zero)

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwy atakujący może być w stanie ukryć miejsce docelowe adresu URL.

Opis: naprawiono błąd kodowania Unicode adresów URL przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: skopiowanie adresu URL z Inspektora www może doprowadzić do ataku typu command injection.

Opis: w Inspektorze www występował błąd powodujący atak typu command injection. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury anulowania.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Wi-Fi

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub uszkodzenie zawartości pamięci jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9918: Jianjun Dai z 360 Alpha Lab w ramach 360 BugCloud (bugcloud.360.cn)

Wi-Fi

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub uszkodzenie zawartości pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9906: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Dodatkowe podziękowania

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: