Zawartość związana z zabezpieczeniami w Asystencie migracji systemu Windows 2.2.0.0

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w Asystencie migracji systemu Windows 2.2.0.0 (wer. 1A11).

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Asystent migracji systemu Windows 2.2.0.0

Wydano 26 maja 2020 r.

Instalator dla systemu Windows

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 

Zagrożenie: uruchomienie instalatora aplikacji w niezaufanym katalogu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd wczytywania biblioteki dynamicznej przez poprawienie wyszukiwania ścieżek.

CVE-2020-9858: Csaba Fitzl (@theevilbit) z Offensive Security

Aby sprawdzić wersję Asystenta migracji systemu Windows zainstalowaną na komputerze PC:

  1. Upewnij się, że komputer PC jest uaktualniony do najnowszej wersji systemu Windows 10*.
  2. Otwórz menu Ustawienia.
  3. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Aplikacje i funkcje > Asystent migracji systemu Windows > Opcje zaawansowane. Numer wersji jest wymieniony w obszarze Specyfikacje.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: