Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 11.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 11.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Xcode 11.5

Wydano 20 maja 2020 r.

Git

Dostępne dla: systemu macOS Catalina 10.15.2 i nowszych

Zagrożenie: spreparowany adres URL narzędzia git zawierający znak nowego wiersza może spowodować podanie informacji uwierzytelniających dla niewłaściwego hosta.

Opis: ten problem rozwiązano, zakazując znaków nowego wiersza w dowolnej wartości przekazywanej za pośrednictwem protokołu uwierzytelniania.

CVE-2020-11008: Carlo Arenas

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: