Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.1.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.1.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.1.1

Wydano 26 maja 2020 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy proces może spowodować, że przeglądarka Safari uruchomi aplikację

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9801: @jinmo123, @setuid0x0_ i @insu_yun_en z @SSLab_Gatech w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9802: Samuel Groß (Google Project Zero)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9805: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9800: Brendan Draper (@6r3nd4n) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9806: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

CVE-2020-9807: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9850: @jinmo123, @setuid0x0_ i @insu_yun_en (@SSLab_Gatech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9843: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2020-9803: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

WebRTC

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: problem z dostępem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2019-20503: natashenka z Google Project Zero

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Aidan Dunlap (UT Austin).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: