Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4.7.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.4.7

Wydano 26 maja 2020 r.

Mail

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej wiadomości pocztowej może doprowadzić do nieoczekiwanej modyfikacji pamięci lub zamknięcia aplikacji

Opis: błąd zapisu poza dozwolonym zakresem został rozwiązany przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9818: ZecOps.com

Mail

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości pocztowej może doprowadzić do uszkodzenia sterty

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9819: ZecOps.com

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonów iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 i iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub uszkodzenie zawartości pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3843: Ian Beer z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: