Jak otwierać pliki ZIP na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli chcesz wysłać duży plik w wiadomości e-mail lub utworzyć archiwum, plik ZIP może pomóc zaoszczędzić miejsce. Wykonaj poniższe czynności, aby skompresować pliki, zdekompresować plik ZIP i nie tylko.

Na telefonie iPhone lub iPodzie touch

Jeśli chcesz udostępnić duży plik lub wiele plików, skompresowany plik zajmuje mniej miejsca i może zostać wysłany szybciej ze względu na mniejszy rozmiar. Dowiedz się, jak kompresować i dekompresować pliki na telefonie iPhone lub iPodzie touch. 

Jak utworzyć plik ZIP na telefonie iPhone lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Pliki, a następnie wybierz lokalizację, na przykład Na moim iPhonie lub iCloud Drive. 
 2. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Wybierz. Wybierz co najmniej jeden plik.
  Opcja Wybierz znajduje się w górnej części menu.
 3. Stuknij przycisk Więcej  w prawym dolnym rogu, a następnie stuknij opcję Kompresuj.
  Opcja Kompresuj znajduje się nad opcją Pobierz teraz

Jeśli wybierzesz jeden plik, plik ZIP o tej samej nazwie zostanie zachowany w tym folderze. Jeśli wybierzesz wiele plików, archiwum ZIP o nazwie Archive.zip zostanie zachowane w tym folderze. Aby zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj archiwum ZIP, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę. 

Jak otworzyć plik ZIP na telefonie iPhone lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Pliki, a następnie znajdź plik lub archiwum ZIP, które chcesz zdekompresować.
 2. Stuknij plik lub archiwum ZIP.
 3. Zostanie utworzony folder z plikami. Aby zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj folder, a następnie stuknij opcję Zmień nazwę. 
 4. Stuknij, aby otworzyć folder.

Na iPadzie

Jeśli chcesz udostępnić duży plik lub wiele plików, skompresowany plik zajmuje mniej miejsca i może zostać wysłany szybciej ze względu na mniejszy rozmiar. Dowiedz się, jak kompresować lub dekompresować pliki na iPadzie. 

Jak utworzyć plik ZIP na iPadzie

 1. Otwórz aplikację Pliki, a następnie wybierz lokalizację, na przykład Na moim iPhonie lub iCloud Drive. 
 2. Stuknij opcję Wybierz, a następnie wybierz jeden lub więcej plików.
 3. Stuknij opcję Więcej, a następnie stuknij pozycję Kompresuj.
  Opcja Kompresuj znajduje się nad opcją Usuń pobraną rzecz.
 4. Jeśli wybierzesz jeden plik, plik ZIP o tej samej nazwie zostanie zachowany w tym folderze. Jeśli wybierzesz wiele plików, archiwum ZIP o nazwie Archive.zip zostanie zachowane w tym folderze. Aby zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj archiwum ZIP, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę. 

Jak otworzyć plik ZIP na iPadzie

 1. Otwórz aplikację Pliki, a następnie znajdź plik lub archiwum ZIP, które chcesz zdekompresować.
 2. Stuknij plik lub archiwum ZIP.
 3. Zostanie utworzony folder z plikami. Aby zmienić jego nazwę, dotknij i przytrzymaj folder, a następnie stuknij opcję Zmień nazwę. 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Data publikacji: