Udostępnianie folderów za pomocą usługi iCloud Drive

Za pomocą funkcji udostępniania folderów w usłudze iCloud Drive możesz udostępniać całe foldery plików znajomym, rodzinie lub współpracownikom. Następnie możecie wspólnie pracować nad plikami na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, komputerze PC lub w witrynie iCloud.com. 

Gdy utworzysz i udostępnisz folder w usłudze iCloud Drive, uczestnicy tego folderu mogą uzyskać dostęp do wszystkich znajdujących się w nim plików. Jeśli dodasz plik do udostępnianego folderu, również ten plik zostaje automatycznie udostępniony wszystkim uczestnikom. Możesz też dodawać i usuwać uczestników, edytować uprawnienia udostępniania lub zatrzymać udostępnianie folderu w dowolnym momencie. Oto, jak to zrobić. 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Udostępnianie folderów w usłudze iCloud Drive na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wymaga systemu iOS 13.4 lub iPadOS 13.4 bądź ich nowszych wersji. 

Jak udostępniać folder

 1. Otwórz aplikację Pliki.
 2. Na karcie Przeglądaj, na liście Lokalizacje stuknij opcję iCloud Drive. 
 3. Stuknij opcję Zaznacz, a następnie stuknij folder, który chcesz udostępnić. 
 4. Stuknij opcję Udostępnij , a następnie stuknij opcję Dodaj osoby . Może być konieczne przesunięcie palcem w górę.
 5. Stuknij przycisk Opcje udostępniania, aby edytować osoby, które mogą uzyskać dostęp do folderu, oraz ich uprawnienia. Możesz udostępnić folder tylko zaproszonym osobom lub wszystkim, które dysponują łączem. Możesz ponadto przyznać uprawnienia do wprowadzania zmian lub tylko do wyświetlania plików. Następnie wybierz jedną z ikon określających sposób wysłania zaproszenia. 

Jak zapraszać uczestników, usuwać ich lub zmieniać ustawienia udostępniania

 1. Stuknij opcję Zaznacz, a następnie stuknij udostępniany folder w usłudze iCloud Drive.
 2. Stuknij opcję Udostępnij , a następnie stuknij opcję Pokaż osoby .
 3. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności:

  • Zapraszanie uczestników: stuknij opcję Kopiuj łącze, Dodaj osoby lub Wyślij łącze (jeśli dostęp jest ustawiony dla wszystkich dysponujących łączem), a następnie wybierz, w jaki sposób chcesz wysłać zaproszenie — na przykład Mail, Wiadomości lub AirDrop.
  • Usuwanie uczestników: jeśli dostęp do udostępnianego folderu mogą uzyskiwać tylko zaproszone osoby (opcja Tylko zaproszeni przez Ciebie), stuknij nazwę uczestnika, a następnie opcję Usuń dostęp. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.
  • Zmienianie ustawień udostępniania: aby zmienić ustawienia udostępniania dla wszystkich, stuknij przycisk Opcje udostępniania. Jeśli jest wybrana opcja „Tylko zaproszeni przez Ciebie”, możesz decydować o ustawieniach udostępniania dla każdego uczestnika. Wystarczy stuknąć nazwę osoby, a następnie zmienić uprawnienia. 
  • Zatrzymywanie udostępniania: stuknij opcję Zatrzymaj udostępnianie, a następnie przycisk OK, aby potwierdzić. Możesz także zwyczajnie przenieść lub usunąć folder z usługi iCloud Drive, a uczestnicy utracą dostęp do tego folderu i jego plików.

Na komputerze Mac

Udostępnianie folderów w usłudze iCloud Drive na komputerze Mac wymaga systemu macOS Catalina 10.15.4 lub nowszego. 

Jak udostępniać folder

 1. W Finderze wybierz opcję iCloud Drive na pasku bocznym.
 2. Wybierz folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij opcję Udostępnij  , a następnie wybierz opcję Dodaj osoby .
 4. Wybierz sposób wysłania zaproszenia: na przykład Mail, Wiadomości, Kopiuj łącze lub AirDrop.
 5. Aby edytować osoby, które mogą uzyskać dostęp do folderu, kliknij przycisk Opcje udostępniania. Możesz udostępnić folder tylko zaproszonym osobom lub wszystkim, które dysponują łączem. Możesz ponadto przyznać uprawnienia do wprowadzania zmian lub tylko do wyświetlania plików.
 6. Kliknij opcję Udostępnij, a następnie dodaj odpowiednie informacje kontaktowe dotyczące osób, którym chcesz udostępnić folder. 

Jak zapraszać uczestników, usuwać ich lub zmieniać ustawienia udostępniania

 1. Kliknij udostępniony folder w usłudze iCloud Drive z naciśniętym klawiszem Control, a następnie w menu rozwijanym kliknij polecenie Udostępnij. Możesz także wyróżnić udostępniony folder, a następnie kliknąć opcję Udostępnij.
 2. Kliknij opcję Pokaż osoby .
 3. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności: 
  • Zapraszanie uczestników: kliknij opcję Dodaj osoby , a następnie wybierz sposób wysłania zaproszenia.
  • Usuwanie uczestników: zatrzymaj wskaźnik na nazwie uczestnika i kliknij opcję Więcej . Następnie wybierz opcję Usuń dostęp.
  • Zmienianie ustawień udostępniania: kliknij trójkąt obok przycisku Opcje udostępniania. Jeśli dostęp do udostępnianego folderu mogą uzyskiwać tylko zaproszone osoby (opcja „Tylko zaproszeni przez Ciebie”), możesz decydować o ustawieniach udostępniania dla każdego uczestnika. Zatrzymaj wskaźnik na nazwie osoby i kliknij opcję Więcej , aby zmienić uprawnienia.
  • Zatrzymywanie udostępniania: kliknij trójkąt obok przycisku Opcje udostępniania i kliknij opcję Zatrzymaj udostępnianie. Możesz także zwyczajnie przenieść lub usunąć folder z usługi iCloud Drive, a uczestnicy utracą dostęp do tego folderu i jego plików.

Na komputerze PC

Udostępnianie folderów w usłudze iCloud Drive na komputerze PC wymaga aplikacji iCloud dla Windows 11.1. 

Jak udostępniać folder

 1. Przejdź do panelu Nawigacja Eksploratora plików i otwórz usługę iCloud Drive.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić.
 3. Wybierz opcję Udostępnianie iCloud.
 4. W polu Osoby wprowadź adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić folder.
 5. Przejdź do obszaru Opcje udostępniania i określ osoby, które mogą uzyskać dostęp do folderu, oraz ich uprawnienia. Możesz udostępnić folder tylko zaproszonym osobom lub wszystkim, które dysponują łączem. Możesz ponadto przyznać uprawnienia do wprowadzania zmian lub tylko do wyświetlania plików.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj. 

Jak zapraszać uczestników, usuwać ich lub zmieniać ustawienia udostępniania

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder w usłudze iCloud Drive.
 2. Wybierz opcję Udostępnianie iCloud.
 3. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności:
  • Zapraszanie uczestników: wprowadź w polu Osoby adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić folder, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Usuwanie uczestników: kliknij nazwę uczestnika, a następnie wybierz opcję Usuń. Kliknij przycisk Zastosuj. 
  • Zmienianie ustawień udostępniania: dostosuj ustawienia w obszarze Opcje udostępniania. Jeśli dostęp do udostępnianego folderu mogą uzyskiwać tylko zaproszone osoby (opcja „Tylko zaproszeni przez Ciebie”), możesz decydować o ustawieniach udostępniania dla każdego uczestnika. W obszarze Osoby kliknij nazwę uczestnika, a następnie dostosuj jego uprawnienia. 
  • Zatrzymywanie udostępniania: kliknij opcję Zatrzymaj udostępnianie. Możesz także zwyczajnie przenieść lub usunąć folder z usługi iCloud Drive, a uczestnicy utracą dostęp do tego folderu i jego plików.

Na stronie iCloud.com

Jak udostępniać folder

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com i otwórz aplikację iCloud Drive.
 2. Wybierz folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij opcję Dodaj osoby  u góry ekranu.
 4. Wybierz opcję udostępniania: Email lub Kopiuj łącze.
 5. Aby edytować osoby, które mogą uzyskać dostęp do folderu, kliknij przycisk Opcje udostępniania. Możesz udostępnić folder tylko zaproszonym osobom lub wszystkim, które dysponują łączem. Możesz ponadto przyznać uprawnienia do wprowadzania zmian lub tylko do wyświetlania plików.
 6. Jeśli wybierzesz opcję Kopiuj łącze, wprowadź adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić folder.
 7. Kliknij opcję Udostępnij.

Jak zapraszać uczestników, usuwać ich lub zmieniać ustawienia udostępniania

 1. Wybierz udostępniany folder w usłudze iCloud Drive.
 2. Kliknij opcję Pokaż osoby 
 3. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności:
  • Zapraszanie uczestników: kliknij opcję Kopiuj łącze, Dodaj osoby  lub Wyślij łącze (jeśli dostęp jest ustawiony dla wszystkich dysponujących łączem), a następnie wybierz sposób wysłania zaproszenia. Kliknij opcję Udostępnij. 
  • Usuwanie uczestników: jeśli dostęp do udostępnianego folderu mogą uzyskiwać tylko zaproszone osoby (opcja Tylko zaproszeni przez Ciebie), zatrzymaj wskaźnik myszy na nazwie uczestnika, a następnie kliknij opcję Więcej . Następnie wybierz opcję Usuń dostęp.
  • Zmienianie ustawień udostępniania: jeśli dostęp do udostępnianego folderu mogą uzyskiwać tylko zaproszone osoby (opcja Tylko zaproszeni przez Ciebie), możesz decydować o ustawieniach udostępniania dla każdego uczestnika. Zatrzymaj wskaźnik myszy na nazwie uczestnika i kliknij opcję Więcej , aby zmienić uprawnienia.
  • Zatrzymywanie udostępniania: kliknij przycisk Opcje udostępniania, a następnie kliknij opcję Zatrzymaj udostępnianie. Możesz także zwyczajnie przenieść lub usunąć folder z usługi iCloud Drive, a uczestnicy utracą dostęp do tego folderu i jego plików.

Usuwanie udostępnianego folderu

Aby usunąć udostępniany folder w usłudze iCloud Drive, wybierz folder, którego już nie potrzebujesz, i stuknij opcję Usuń 

 • Jeśli właściciel udostępnianego folderu usunie folder, podfolder lub plik w udostępnianym folderze, spowoduje to usunięcie tego elementu zarówno na jego urządzeniach, jak i na urządzeniach wszystkich uczestników. Jeśli zmienisz zdanie lub usuniesz folder omyłkowo, masz 30 dni na jego odzyskanie. 
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: na karcie Przeglądaj wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Ostatnio usunięte. Wybierz folder, który chcesz odzyskać, i stuknij opcję Odzyskaj. 
  • Na komputerze Mac: przejdź do Kosza, a następnie przeciągnij folder na biurko lub do innej lokalizacji. 
  • Na komputerze PC: przejdź do Kosza, a następnie przeciągnij folder na biurko lub do innej lokalizacji. 
  • W witrynie iCloud.com: przejdź do usługi iCloud Drive i otwórz folder Ostatnio usunięte*.
 • Jeśli uczestnik udostępnianego folderu usunie go, spowoduje to usunięcie jego dostępu do tego udostępnianego folderu. Uczestnik może odzyskać dostęp do udostępnianego folderu, klikając oryginalne łącze w zaproszeniu udostępniania. 
 • Jeśli uczestnik udostępnianego folderu usunie z niego podfolder lub plik, element ten zostanie usunięty z urządzeń wszystkich uczestników i jego odzyskanie nie będzie możliwe. 

Jeśli martwisz się potencjalną utratą pliku, pamiętaj, aby zachowywać jego kopię lokalną oprócz kopii udostępnianej w usłudze iCloud Drive. Dowiedz się więcej o usuwaniu plików w usłudze iCloud Drive i sposobie odzyskiwania usuniętych plików na stronie iCloud.com

* Jeśli funkcja Ostatnio usunięte nie przywróci plików zgodnie z oczekiwaniami, możesz się zalogować w witrynie iCloud.com, kliknąć pozycję Ustawienia konta, a następnie kliknąć polecenie Odtwórz pliki w obszarze Zaawansowane. Jeśli kosz został opróżniony lub użyto opcji Usuń wszystko w obszarze Ostatnio usunięte, nie możesz odzyskać swoich plików.

Więcej informacji o udostępnianiu folderów

 • Aby móc wyświetlać lub edytować pliki w udostępnianym folderze, uczestnicy muszą mieć konta Apple ID. Jeśli zaprosisz osobę nieposiadającą konta Apple ID, otrzyma ona monit o utworzenie konta Apple ID. Aby otworzyć folder współdzielony na swoim urządzeniu, uczestnicy muszą kliknąć opcję Dodaj do iCloud Drive. 
 • Możesz udostępnić folder maksymalnie 100 uczestnikom. Wszyscy uczestnicy widzą zmiany w folderach udostępnionych, w tym gdy ktoś zmieni nazwę folderu udostępnionego. Jeśli zastosujesz tagi do folderu udostępnionego, nie będą one widoczne dla innych uczestników. Dowiedz się więcej na temat udostępniania folderów i uprawnieniach do nich w usłudze iCloud Drive.
 • Nie można udostępniać folderów utworzonych przez system, takich jak folder najwyższego poziomu usługi iCloud Drive, pulpit i dokumenty, ani folderów utworzonych przez aplikacje korzystające z usługi iCloud Drive. 
 • Udostępniany folder zajmuje tylko miejsce dyskowe w iCloud właściciela. Nie jest wliczany w zajęte miejsce dyskowe w iCloud uczestników udostępnianego folderu. Dowiedz się, jak zarządzać miejscem dyskowym w iCloud
 • Wszystkie dokumenty aplikacji Pages, Numbers i Keynote w tym folderze stają się dokumentami współpracy. Dowiedz się, jak działa współpraca w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: