Korzystanie z aplikacji Pliki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Przechowuj wszystkie swoje pliki w jednej, wygodnej aplikacji, którą możesz wyświetlać i zarządzać na dowolnym telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch. Dzięki niej z łatwością znajdziesz szukany plik bez względu na to, gdzie został zachowany, ani jakiego urządzenia używasz.

Komputer Mac wyświetlający ekran iCloud Drive i iPhone wyświetlający ekran Przeglądaj

 

Ikona aplikacji Pliki

Dzięki aplikacji Pliki w systemie iOS 11 wszystkie Twoje pliki są nareszcie w jednym miejscu. Możesz z łatwością przeglądać, wyszukiwać i porządkować wszystkie swoje pliki w jednej wygodnej lokalizacji. Dotyczy to nie tylko plików na używanym urządzeniu, ale też w aplikacjach, na pozostałych urządzeniach z systemem iOS, w usłudze iCloud Drive, a nawet w innych usługach chmurowych.

Pierwsze kroki

Jeśli nie chcesz mieć dostępu do plików z usługi iCloud Drive w aplikacji Pliki, możesz zdecydować się na pobranie i dodanie tylko usług chmurowych innych firm.

Dodawanie aplikacji innych firm

Aplikacja Pliki umożliwia dodanie usług chmurowych innych firm — takich jak Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Dysk Google i wiele innych — aby wszystkie pliki były dostępne na wszystkich urządzeniach. Pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive pojawiają się w aplikacji Pliki automatycznie, ale dostęp do pozostałych usług chmurowych w aplikacji Pliki wymaga ich konfiguracji.

iPhone wyświetlający ekran Przeglądaj z włączonymi opcjami iCloud Drive, Dropbox i Box

Wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym:

 1. Pobierz i skonfiguruj aplikację chmurową innej firmy.
 2. Otwórz aplikację Pliki.
 3. Stuknij kolejno pozycje Miejsca > Edycja. 
 4. Przesunięciem włącz aplikacje innych firm, których chcesz używać w aplikacji Pliki. 
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli nie widzisz jednej ze swoich usług chmurowych w aplikacji Pliki, skontaktuj się z dostawcą tej usługi.

Wyszukiwanie plików

Aby uzyskać dostęp do plików, otwórz aplikację Pliki i wybierz lokalizację pliku, którego szukasz.
 

iPhone wyświetlający plik Chocolate Chip Cookies z notatką, że element zostanie skopiowany do aplikacji Pages w folderze Mój iPhone

Jeśli nie widzisz opcji Na moim [nazwa urządzenia], oznacza to, że w aplikacji Keynote, Numbers i Pages nie ma plików zapisanych lokalnie. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć kopię pliku i zachować ją bezpośrednio na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Przejdź do pliku, który chcesz zachować na urządzeniu.
 2. Stuknij plik i wybierz opcję Przenieś.
 3. W sekcji Na moim [nazwa urządzenia] wybierz aplikację Numbers, Keynote lub Pages.
 4. Stuknij opcję Kopiuj.

Chcesz wyszukać pliki na innych urządzeniach? Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Finder > iCloud Drive.
 • Otwórz aplikację iCloud Drive w witrynie iCloud.com.
 • Na komputerze PC z aplikacją iCloud dla Windows kliknij kolejno opcje Eksplorator plików > iCloud Drive.

Porządkowanie plików

Wszystkie pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive, w tym dokumenty aplikacji Pages, Numbers oraz Keynote, można łatwo odnaleźć i uporządkować. Wprowadzenie zmian na jednym urządzeniu powoduje automatyczne uaktualnienie dokumentów na każdym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud Drive.

Dowolnie przenoś pliki z usługi iCloud Drive do innych lokalizacji w aplikacji Pliki. Na iPadzie wystarczy przeciągnąć pliki do folderu Na moim iPadzie. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch wykonaj następujące czynności.

Przenoszenie plików z usługi iCloud Drive

 1. Otwórz widok Wybierz.
 2. Stuknij plik, który chcesz przenieść.
 3. Stuknij opcję Przenieś lub ikonę .
 4. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść plik.
 5. Stuknij opcję Przenieś.
   

Przenoszenie plików z usług chmurowych innych firm

 1. Otwórz plik, który chcesz przenieść.
 2. Stuknij opcję Udostępnij lub stuknij ikonę  > Kopiuj.
 3. Otwórz folder, do którego chcesz przenieść plik.
 4. Mocno naciśnij ekran.
 5. Wybierz opcję Wklej.
   

Pliki można przeglądać według nazwy, daty, rozmiaru lub dodanych tagów. Dzięki kolorowym i spersonalizowanym etykietom można przypisywać tagi do plików w dowolnie wybrany sposób. Oznacza to, że możesz szybko znaleźć projekt lub dokument, którego potrzebujesz. Możesz też tworzyć własne foldery oraz zmieniać nazwy istniejących plików i folderów, mocno je naciskając.

Dodawanie tagu

 1. Otwórz widok Wybierz.
 2. Stuknij plik, który chcesz oznaczyć tagiem.
 3. Stuknij opcję Udostępnij lub stuknij kolejno ikony  > 
 4. Wybierz tag, który chcesz dodać.
   

Zarządzanie tagami

 1. Wybierz kolejno opcje Miejsca > Edycja.
 2. Stuknij nazwę istniejącego tagu.
 3. Wprowadź nazwę nowego tagu.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Tworzenie nowych folderów

 1. Wybierz opcję Miejsca.
 2. Stuknij pozycję iCloud Drive, Na moim [nazwa urządzenia] lub nazwę innej usługi magazynowania w chmurze, gdzie chcesz umieścić nowy folder.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Na moim [urządzenie], stuknij istniejący folder aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.
 4. Przesunąć palcem w dół na ekranie.
 5. Stuknij ikonę .
 6. Wprowadź nazwę nowego folderu. Następnie stuknij opcję Gotowe.

Jeśli nie widzisz ikony  lub jest ona szara, inna usługa magazynowania w chmurze nie obsługuje opcji tworzenia nowych folderów.

Udostępnianie plików znajomym i wspólna praca

Komputer Mac z wybraną usługą iCloud Drive i plik przedstawiający sugerowane kontakty w celu udostępnienia przy użyciu funkcji AirDrop

Chcesz udostępnić dokument znajomym lub kolegom z pracy? Wyślij im łącze do dowolnego pliku przechowywanego w usłudze iCloud Drive bezpośrednio z aplikacji Pliki. Wybierz plik i stuknij opcję Udostępnij lub ikonę . Następnie wyślij plik za pośrednictwem funkcji AirDrop, aplikacji Wiadomości, aplikacji Mail, udostępniania notatek lub używając innych metod.

A może chcesz współpracować nad projektem w czasie rzeczywistym? Dzięki aplikacji Pliki jest to możliwe z dokumentami aplikacji Pages, Numbers oraz Keynote. Wybierz plik i stuknij opcję Udostępnij lub stuknij ikonę  > Dodaj osoby. Możesz zaprosić innych do współpracy przez aplikację Wiadomości lub Mail albo skopiować i wkleić łącze. Uczestnicy są oznaczeni kolorami. Możesz sprawdzić, czy są w sieci i aktywnie pracują nad udostępnionym dokumentem.

Usuwanie plików z aplikacji Pliki

Zaznacz pliki, których już nie potrzebujesz, i stuknij opcję Usuń lub ikonę . Usunięcie plików z folderu iCloud Drive na jednym urządzeniu powoduje ich usunięcie również na pozostałych urządzeniach. Usługa iCloud Drive usuwa pliki ze wszystkich urządzeń, na których zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Kiedy usuwasz plik z usługi iCloud Drive lub folderu Na moim [nazwa urządzenia], jest on przenoszony do folderu Ostatnio usunięte. Jeśli zmienisz zdanie lub plik został usunięty przypadkiem, masz 30 dni na jego odzyskanie. Wybierz kolejno opcje Miejsca > Ostatnio usunięte. Zaznacz plik, który chcesz zatrzymać, i stuknij opcję Odzyskaj. Po 30 dniach pliki są usuwane z folderu Ostatnio usunięte.

Możesz też zalogować się w witrynie iCloud.com na komputerze Mac lub PC, przejść do usługi iCloud Drive i sprawdzić folder Ostatnio usunięte albo wybrać kolejno opcje Ustawienia > Odzyskiwanie plików.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: