Używanie aplikacji Pliki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wyświetlaj i zarządzaj plikami na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Dzięki aplikacji Pliki z łatwością znajdziesz szukany plik bez względu na to, gdzie został zachowany, ani jakiego urządzenia używasz.

 

Ikona aplikacji Pliki

Dzięki aplikacji Pliki wszystkie Twoje pliki są nareszcie w jednym miejscu. Możesz z łatwością przeglądać, wyszukiwać i porządkować wszystkie pliki w jednej wygodnej lokalizacji. Nie tylko te na używanym urządzeniu, ale też w aplikacjach, w usłudze iCloud Drive, a nawet w innych usługach chmurowych.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli nie chcesz mieć dostępu do plików z usługi iCloud Drive w aplikacji Pliki, możesz zdecydować się na pobranie i dodanie tylko usług chmurowych innych firm.

Wyszukiwanie plików

Aby uzyskać dostęp do plików, otwórz aplikację Pliki i wybierz lokalizację pliku, którego szukasz. 

Zachowywanie kopii plików lokalnie

Pliki przechowywane lokalnie można znaleźć w sekcji Na moim [nazwa urządzenia] w polu Lokalizacje. Na iPadzie wystarczy przeciągnąć pliki do folderu Na moim iPadzie, aby przechowywać je bezpośrednio na urządzeniu. Jeśli chcesz zachować plik lokalnie na telefonie iPhone albo iPodzie touch, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do pliku, który chcesz zachować na urządzeniu.
 2. Stuknij kolejno opcje Wybierz > nazwa pliku > Uporządkuj .
 3. W sekcji Na moim [nazwa urządzenia] wybierz folder lub stuknij opcję Nowy folder , aby go utworzyć.
 4. Stuknij opcję Kopiuj.

Możesz również przez dłuższą chwilę naciskać plik, wybrać opcję Przenieś i wybrać folder, do którego chcesz go skopiować. 

W systemie iOS 12 lub starszym stuknij plik i wybierz opcję Przenieś. Następnie w sekcji Na moim [nazwa urządzenia] wybierz aplikację Numbers, Keynote lub Pages i stuknij opcję Kopiuj.

Przenoszenie plików z usługi iCloud Drive

 1. Przejdź do pliku, który chcesz przenieść.
 2. Stuknij opcję Wybierz i wybierz plik.
 3. Stuknij opcję Uporządkuj .
 4. W sekcji Na moim [nazwa urządzenia] wybierz folder lub stuknij opcję Nowy folder , aby go utworzyć.
 5. Stuknij opcję Przenieś.

Możesz również przez dłuższą chwilę naciskać plik, wybrać opcję Przenieś i wybrać folder, do którego chcesz go skopiować. 

Szukanie plików na innych urządzeniach

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Finder > iCloud Drive.
 • W witrynie iCloud.com otwórz aplikację iCloud Drive.
 • Na komputerze PC z aplikacją iCloud dla Windows kliknij kolejno opcje Eksplorator plików > iCloud Drive.

Porządkowanie plików

Łatwo jest uporządkować wszystkie pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive, w tym dokumenty aplikacji Pages, Numbers oraz Keynote. Wprowadzenie zmian na jednym urządzeniu powoduje automatyczne uaktualnienie dokumentów na każdym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud Drive.

Możesz tworzyć własne foldery oraz zmieniać nazwy istniejących plików i folderów, mocno je naciskając.

Tworzenie nowych folderów

 1. Wybierz opcję Miejsca.
 2. Stuknij pozycję iCloud Drive, Na moim [nazwa urządzenia] lub nazwę innej usługi magazynowania w chmurze, gdzie chcesz umieścić nowy folder.
 3. Przesunąć palcem w dół na ekranie.
 4. Stuknij opcję Więcej .
 5. Wybierz polecenie Nowy folder.
 6. Wprowadź nazwę nowego folderu. Następnie stuknij opcję Gotowe.

W systemie iOS 12 lub starszym stuknij opcję Nowy folder . Jeśli nie widzisz opcji Nowy folder  lub jest ona szara, usługa magazynowania w chmurze innej firmy nie obsługuje opcji tworzenia nowych folderów.

Pliki można przeglądać według nazwy, daty, rozmiaru lub dodanych tagów. Dzięki kolorowym i spersonalizowanym etykietom można przypisywać tagi do plików w dowolnie wybrany sposób. Oznacza to, że możesz szybko znaleźć projekt lub dokument, którego potrzebujesz. 

Dodawanie tagu

 1. Stuknij opcję Wybierz.
 2. Stuknij plik, który chcesz oznaczyć tagiem.
 3. Stuknij kolejno opcje Udostępnij  > Dodaj tagi 
 4. Wybierz tag, który chcesz dodać.

Zmienianie nazwy tagu

 1. Wybierz opcję Miejsca.
 2. Stuknij kolejno opcje Więcej > Edycja.
 3. Stuknij nazwę istniejącego tagu.
 4. Wprowadź nazwę nowego tagu.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie plików

Zaznacz pliki, których już nie potrzebujesz, i stuknij opcję Usuń . Usunięcie plików z folderu iCloud Drive na jednym urządzeniu powoduje ich usunięcie również na pozostałych urządzeniach. Usługa iCloud Drive usuwa pliki ze wszystkich urządzeń, na których zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Kiedy usuwasz plik z usługi iCloud Drive lub folderu Na moim [nazwa urządzenia], jest on przenoszony do folderu Ostatnio usunięte. Jeśli zmienisz zdanie lub plik został usunięty przypadkiem, masz 30 dni na jego odzyskanie. Wybierz kolejno opcje Miejsca > Ostatnio usunięte. Zaznacz plik, który chcesz zatrzymać, i stuknij opcję Odzyskaj. Po 30 dniach pliki są usuwane z folderu Ostatnio usunięte.

Możesz też zalogować się w witrynie iCloud.com na komputerze Mac lub PC i sprawdzić folder Ostatnio usunięte w usłudze iCloud Drive.

Udostępnianie plików znajomym i wspólna praca

Chcesz udostępnić dokument znajomym lub kolegom z pracy? Wyślij im łącze do dowolnego pliku przechowywanego w usłudze iCloud Drive bezpośrednio z aplikacji Pliki. Zaznacz plik i stuknij kolejno pozycje Udostępnij  Dodaj osoby. Możesz również udostępnić kopię pliku za pośrednictwem funkcji AirDrop, aplikacji Wiadomości, aplikacji Mail, udostępniania notatek lub używając innych metod.

A może chcesz współpracować nad projektem w czasie rzeczywistym? Dzięki aplikacji Pliki jest to możliwe z dokumentami aplikacji Pages, Numbers oraz Keynote. Wybierz plik i stuknij opcję Udostępnij lub stuknij kolejno opcje  > Dodaj osoby . Możesz zaprosić innych do współpracy przez aplikację Wiadomości lub Mail albo skopiować i wkleić łącze. Uczestnicy są oznaczeni kolorami. Możesz sprawdzić, czy są w sieci i aktywnie pracują nad udostępnionym dokumentem.

Używanie aplikacji innych firm w aplikacji Pliki

Aplikacja Pliki umożliwia dodawanie usług chmurowych innych firm — takich jak Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Dysk Google i wiele innych — tak aby wszystkie pliki były dostępne na wszystkich urządzeniach. Pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive pojawiają się w aplikacji Pliki automatycznie, ale dostęp do pozostałych usług chmurowych w aplikacji Pliki wymaga ich konfiguracji.

Dodawanie aplikacji innych firm

 1. Pobierz i skonfiguruj aplikację chmurową innej firmy.
 2. Otwórz aplikację Pliki.
 3. Stuknij kartę Przeglądaj.
 4. Stuknij kolejno opcje Więcej > Edycja.
 5. Włącz aplikacje innych firm, których chcesz używać w aplikacji Pliki. 
 6. Stuknij opcję Gotowe.

W systemie iOS 12 lub starszym otwórz aplikację Pliki i stuknij kolejno opcje Lokalizacje > Edycja, aby dodać aplikacje innych firm.

Jeśli nie widzisz jednej ze swoich usług chmurowych w aplikacji Pliki, skontaktuj się z dostawcą tej usługi.

Przenoszenie plików z usług chmurowych innych firm

 1. Otwórz plik, który chcesz przenieść.
 2. Stuknij kolejno opcje Udostępnij > Kopiuj.
 3. Otwórz folder, do którego chcesz przenieść plik.
 4. Mocno naciśnij ekran.
 5. Stuknij opcję Wklej.

Więcej możliwości w aplikacji Pliki w systemie iPadOS

Jeśli korzystasz z systemu iPadOS, masz dostęp do plików na dysku USB, karcie SD lub dysku twardym z poziomu aplikacji Pliki. Podłącz dysk i wybierz go w sekcji Lokalizacje. Możesz także połączyć się z serwerem plików w formacie system plików Apple (APFS), Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) i ExFAT. Możesz także wyświetlić pliki w widoku kolumnowym, co jest przydatne, gdy masz pliki w różnych folderach. W widoku kolumnowym możesz zobaczyć podgląd plików i masz dostęp do narzędzi takich jak oznaczenia i obrócenie bez konieczności otwierania pliku. 

Łączenie z serwerem

 1. Otwórz kartę Przeglądaj.
 2. Stuknij opcję Więcej .
 3. Wybierz opcję Połącz z serwerem.
 4. Wprowadź adres SMB.
 5. Stuknij opcję Połącz.
 6. Nazwa serwera wyświetli się pod opcją Udostępniane w menu Przeglądaj. 

Przełączanie na widok kolumnowy

 1. W orientacji poziomej otwórz kartę Przeglądaj.
 2. Wybierz folder.
 3. Przesuń palcem w dół z prawej strony ekranu.
 4. Wybierz opcję Widok kolumnowy w prawym górnym rogu.
 5. Stuknij folder, aby rozwinąć jego zawartość.
 6. Stuknij plik, aby wyświetlić jego podgląd. 

Aby wyjść z widoku kolumnowego, stuknij opcję Widok siatki lub Widok listy albo użyj iPada w trybie portretowym.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: