Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.10.5 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.10.5 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iTunes 12.10.5 dla systemu Windows

Wydano 24 marca 2020 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-3910: LGTM.com

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: źródło pobierania może być niepoprawnie powiązane.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3899: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: adres URL pliku może być niepoprawnie przetwarzany.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za pomoc następującym osobom: Emilio Cobos Álvarez z firmy Mozilla, Samuel Groß z Google Project Zero oraz hearmen.

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: