Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemach iOS 13.4 i iPadOS 13.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemach iOS 13.4 i iPadOS 13.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 13.4 i iPadOS 13.4

Wydano 24 marca 2020 r.

Konta

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9772: Allison Husain z UC Berkeley

Wpis dodano 21 maja 2020 r.

ActionKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie użyć klienta SSH dostarczonego przez prywatne środowiska.

Opis: ten błąd naprawiono za pomocą nowego uprawnienia.

CVE-2020-3917: Steven Troughton-Smith (@stroughtonsmith)

AppleMobileFileIntegrity

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie użyć dowolnych uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-3883: Linus Henze (pinauten.de)

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić ruch Bluetooth.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-9770: Jianliang Wu z PurSec Lab w Purdue University, Xinwen Fu i Yue Zhang z University of Central Florida

CoreFoundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: występował błąd uprawnień. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

CVE-2020-3913: Timo Christ z Avira Operations GmbH & Co. KG

Ikony

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: ustawienie alternatywnej ikony aplikacji może ujawnić zdjęcia bez konieczności uzyskania zgody na dostęp do nich.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2020-3916: Vitaliy Alekseev (@villy21)

Przetwarzanie obrazu

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9768: Mohamed Ghannam (@_simo36)

IOHIDFamily

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3919: Alex Plaskett z F-Secure Consulting

Wpis uaktualniono 21 maja 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3914: pattern-f (@pattern_F_) z WaCai

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9785: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

libxml2

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-3910: LGTM.com

libxml2

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: wykryte przez OSS-Fuzz

Mail

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie wyświetlać usuniętą zawartość w pasku przełączania aplikacji.

Opis: ten błąd naprawiono przez wyczyszczenie podglądów aplikacji po usunięciu zawartości.

CVE-2020-9780: anonimowy badacz, Dimitris Chaintinis

Załączniki w aplikacji Mail

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: przycięte filmy mogą nie być poprawnie udostępniane za pośrednictwem aplikacji Mail.

Opis: podczas wybierania pliku wideo w aplikacji Mail występował błąd. Ten błąd usunięto przez wybranie najnowszej wersji filmu.

CVE-2020-9777

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do zablokowanego urządzenia z systemem iOS może odpowiedzieć na wiadomości, nawet jeśli opcja odpowiadania jest wyłączona.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-3891: Peter Scott

Struktura wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: grupy usuniętych wiadomości mogą być nadal sugerowane przez funkcję autouzupełniania.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania.

CVE-2020-3890: anonimowy badacz

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: prywatna aktywność przeglądania użytkownika może zostać nieoczekiwanie zachowana w funkcji Czas przed ekranem.

Opis: w procedurze obsługi kart wyświetlających obraz w obrazie wideo występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi stanu.

CVE-2020-9775: Andrian (@retroplasma), Marek Wawro (futurefinance.com) i Sambor Wawro z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie

Wpis uaktualniono 1 maja 2020 r.

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: użytkownik może udzielić uprawnień do witryny, mimo że nie zamierzał tego zrobić.

Opis: ten problem rozwiązano przez usunięcie monitów o pozwolenie uzyskania dostępu do witryny po zakończeniu nawigacji.

CVE-2020-9781: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com)

Piaskownica

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2020-3918: anonimowy badacz, Augusto Alvarez z Outcourse Limited

Wpis dodano 1 maja 2020 r., uaktualniono 21 maja 2020 r.

Aplikacje internetowe

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana strona internetowa może zakłócać działanie innych treści internetowych.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3888: Darren Jones z Dappological Ltd.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: niektóre witryny mogą się nie pojawiać w preferencjach przeglądarki Safari.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9787: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 1 maja 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3899: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: źródło pobierania może być niepoprawnie powiązane.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Air 2 lub nowszego, iPada mini 4 lub nowszego i iPoda touch 7. generacji

Zagrożenie: adres URL pliku może być niepoprawnie przetwarzany.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dodatkowe podziękowania

4FontParser

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthew Denton z Google Chrome.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Siguza.

LinkPresentation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Travis.

Notatki

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Mike DiLoreto.

rapportd

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Alexander Heinrich (@Sn0wfreeze) z uczelni Technische Universität Darmstadt.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com).

Sidecar

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Rick Backley (@rback_sec).

SiriKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ioan Florescu i Ki Ha Nam.

WebKit

Dziękujemy za pomoc następującym osobom: Emilio Cobos Álvarez z firmy Mozilla, Samuel Groß z Google Project Zero oraz hearmen.

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: