Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 13.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 13.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 13.4

Wydano 24 marca 2020 r.

Konta

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9772: Allison Husain z UC Berkeley

Wpis dodano 21 maja 2020 r.

ActionKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie użyć klienta SSH dostarczonego przez prywatne środowiska.

Opis: ten błąd naprawiono za pomocą nowego uprawnienia.

CVE-2020-3917: Steven Troughton-Smith (@stroughtonsmith)

AppleMobileFileIntegrity

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie użyć dowolnych uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2020-3883: Linus Henze (pinauten.de)

Przetwarzanie obrazu

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9768: Mohamed Ghannam (@_simo36)

IOHIDFamily

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3919: Alex Plaskett z F-Secure Consulting

Wpis uaktualniono 21 maja 2020 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3914: pattern-f (@pattern_F_) z WaCai

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9785: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

libxml2

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-3909: LGTM.com

CVE-2020-3911: wykryte przez OSS-Fuzz

libxml2

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-3910: LGTM.com

Piaskownica

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2020-3918: Augusto Alvarez z Outcourse Limited

Wpis dodano 1 maja 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: niektóre witryny mogą się nie pojawiać w preferencjach przeglądarki Safari.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9787: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 1 maja 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3895: grigoritchy

CVE-2020-3900: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3894: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3899: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3902: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3901: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: źródło pobierania może być niepoprawnie powiązane.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3887: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9783: Apple

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3897: Brendan Draper (@6r3nd4n) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: adres URL pliku może być niepoprawnie przetwarzany.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-3885: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dodatkowe podziękowania

FontParser

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthew Denton z Google Chrome.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Siguza.

LinkPresentation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Travis.

WebKit

Dziękujemy za pomoc następującym osobom: Emilio Cobos Álvarez z firmy Mozilla, Samuel Groß z Google Project Zero oraz hearmen.

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: