Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.10.4 dla systemu Windows

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iTunes 12.10.4 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iTunes 12.10.4 dla systemu Windows

Wydano 28 stycznia, 2020

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3826: Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

Usługa Mobile Device

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: użytkownik może uzyskać dostęp do chronionych części systemu plików.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2020-3861: Andrea Pierini (@decoder_it), Christian Danieli (@padovah4ck)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-3867: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz z Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski z Cisco Talos

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwa witryna internetowa może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta z Google Chrome

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: kontekst obiektu DOM najwyższego poziomu mógł zostać niepoprawnie uznany za bezpieczny.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r., uaktualniono 11 lutego 2020 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: kontekst obiektu DOM mógł nie mieć unikatowego źródła zabezpieczeń.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 11 lutego 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: