Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.5

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.0.5

Wydano 28 stycznia, 2020

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego adresu URL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu javascript.

Opis: rozwiązano problem z obsługą własnego schematu adresu URL przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9860: CodeColorist z Ant-Financial LightYear Labs

Wpis dodano 25 czerwca 2020 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-3833: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com)

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: schemat adresu URL może być niepoprawnie ignorowany podczas określania pozwolenia na multimedia dla witryny.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3852: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 6 lutego 2020 r.

Automatyczne wstawianie podczas logowania w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: lokalny użytkownik może nieświadomie wysyłać hasło w postaci niezaszyfrowanej przez sieć.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie obsługi interfejsu użytkownika.

CVE-2020-3841: Sebastian Bicchi (@secresDoge) z Sec-Research

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-3867: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz z Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski z Cisco Talos

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa witryna internetowa może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta z Google Chrome

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: kontekst obiektu DOM najwyższego poziomu mógł zostać niepoprawnie uznany za bezpieczny.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r., uaktualniono 6 lutego 2020 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: kontekst obiektu DOM mógł nie mieć unikatowego źródła zabezpieczeń.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Wpis dodano 6 lutego 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: