Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 6.1.2

Wydano 28 stycznia, 2020

AnnotationKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3877: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Audio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3857: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

files

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może nadpisać dowolne pliki.

Opis: usunięto błąd dostępu przez poprawienie ograniczeń dostępu.

CVE-2020-3855: Csaba Fitzl (@theevilbit)

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3826: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2020-3870

CVE-2020-3878: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2020-3880: Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3837: Brandon Azad z Google Project Zero

IOUSBDeviceFamily

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8836: Xiaolong Bai i Min (Spark) Zheng z Alibaba Inc. i Luyi Xing z Indiana University Bloomington

Wpis dodano 22 czerwca 2020 r.

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2020-3875: Brandon Azad z Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: problem z dostępem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2020-3836: Brandon Azad z Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3872: Haakon Garseg Mørk z Cognite i Cim Stordal z Cognite

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3842: Ned Williamson w ramach programu Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-3834: Xiaolong Bai i Min (Spark) Zheng z Alibaba Inc. i Luyi Xing z Indiana University Bloomington

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3860: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-3853: Brandon Azad z Google Project Zero

libxml2

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

Wpis dodano 29 stycznia 2020 r.

libxpc

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego ciągu znaków mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-3856: Ian Beer z Google Project Zero

libxpc

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-3829: Ian Beer z Google Project Zero

wifivelocityd

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2020-3838: Dayton Pidhirney (@_watbulb)

Dodatkowe podziękowania

IOSurface

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Liang Chen (@chenliang0817).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: