Jeśli w trakcie uruchamiania Maca pojawia się pusty ekran

Podczas uruchamiania powinien co najmniej raz pojawić się pusty (czarny, szary lub niebieski) ekran. Jeśli Mac zaciął się na pustym ekranie, wykonaj poniższe kroki.

szary ekran 

Uruchom Maca za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Jeśli Mac wydaje się być włączony, ale ekran pozostaje pusty, wykonaj stosowne kroki w zależności od tego, czy używasz Maca z układem scalonym Apple. Jeśli nie masz pewności, możesz wypróbować oba sposoby.

Układ scalony Apple

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 10 sekund, aż wyświetli się okno opcji uruchamiania, które zawiera ikonę koła zębatego z etykietą Opcje. Wybierz ikonę Opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  2. Jeśli okno opcji uruchamiania nie wyświetli się, puść przycisk zasilania, a następnie powtórz krok 1.

Procesor Intel

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
  2. Naciśnij i puść przycisk zasilania, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘) i R, aż zobaczysz logo Apple lub inny obraz.

Jeśli można uruchomić komputer za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Jeśli udało się uruchomić Maca za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS, powinno wyświetlić się okno narzędzi zawierające Narzędzie dyskowe. Wybierz Narzędzie dyskowe, a następnie kliknij opcję Dalej i wykonaj czynności opisane w tym artykule:

Użyj Narzędzia dyskowego do naprawienia dysku startowego

Opcje odzyskiwania systemu macOS z wybranym Narzędziem dyskowym

Jeśli Narzędzie dyskowe nie zgłasza żadnych błędów, ponownie zainstaluj system macOS.

Jeśli Narzędzie dyskowe znalazło błędy i je naprawiło, ponownie uruchom Maca. Jeśli problem powraca po ponownym uruchomieniu,ponownie zainstaluj system macOS.

 


Jeśli nie można uruchomić komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Jeśli nie można uruchomić komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS, być może Mac w ogóle się nie włącza:

Jeśli Mac się nie włącza

Jeśli używasz wyświetlacza zewnętrznego zamiast wbudowanego, upewnij się, że problem nie dotyczy wyświetlacza zewnętrznego:

Jeśli wyświetlacz zewnętrzny niczego nie wyświetla albo wyświetla obraz w niskiej rozdzielczości

 


Skontaktuj się z nami

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Data publikacji: