Dodatkowe funkcje protokołu SMB 2 i 3 w systemie macOS

Poznaj nowe funkcje protokołu SMB w różnych wersjach systemu macOS. 

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów sieci w przedsiębiorstwach i placówkach edukacyjnych.

Firma Microsoft tworzy i utrzymuje protokół Server Message Block (SMB). Oto ważne nowe funkcje dodane do implementacji protokołu SMB w systemie macOS firmy Apple dostępne, gdy komputer Mac jest klientem. Jeśli nie zaznaczono inaczej, każda wymieniona niżej funkcja została wprowadzona w tej wersji i jest utrzymywana w kolejnych wersjach.

macOS Catalina 10.15

Funkcja Opis
Adaptacyjne ulepszenia przetwarzania potokowego Przetwarzanie potokowe pozwala zmieniać numery i rozmiary segmentów, zachowując wielowątkowość.
Przetwarzanie potokowe: zapisywanie lub przesyłanie

Maksymalna liczba segmentów: 6

Maksymalny rozmiar segmentu: 1 MB

Przetwarzanie potokowe: odczyt lub pobieranie

Maksymalna liczba segmentów: 6

Maksymalny rozmiar segmentu: 1,25 MB

Moduły obsługi plików typu „persistent” Zawsze dostępne serwery używają modułów obsługi plików typu „persistent”. Zawsze dostępne serwery symulują pojedynczy serwer, ale w rzeczywistości są wieloma węzłami dublującymi dane, co pozwala na nieprzerwany dostęp. To często stosowane rozwiązanie w konfiguracjach chmurowych i klastrowych. Jeśli jakikolwiek węzeł stanie się niedostępny, moduł obsługi plików typu „persistent” posłuży do połączenia z innym węzłem.
Zmienione wymagania serwera Time Machine Każdy stale dostępny serwer może służyć jako miejsce zapisywania kopii zapasowych Time Machine.
Obniżenie priorytetu rozpoznawania nazw NetBios Rozpoznawanie nazw korzysta teraz z systemu Bonjour, następnie DNS i następnie NetBios. System macOS kiedyś traktował priorytetowo system Bonjour, następnie korzystał z systemu NetBios, a na końcu z DNS.
protokół SMB 1 zawsze wykorzystuje bit podpisu Bit podpisu był opcjonalny przy połączeniu za pomocą protokołu SMB 1.

System macOS Mojave 10.14

Funkcja Opis
Adaptacyjne ulepszenia przetwarzania potokowego Przetwarzanie potokowe jest teraz wielowątkowe, ale wykorzystuje stałą liczbę i stały rozmiar segmentów.
Przetwarzanie potokowe: zapisywanie lub przesyłanie

Liczba segmentów: 4

Rozmiar segmentu: 1 MB

Przetwarzanie potokowe: odczyt lub pobieranie

Liczba segmentów: 4

Rozmiar segmentu: 512 KB

macOS High Sierra 10.13

Funkcja Opis
Uproszczone przeglądanie za pomocą aplikacji Finder Można dostosować aplikację Finder tak, by szybciej przeglądać zawartość folderów.
Leasing katalogów Leasing katalogów umożliwia klientowi lepsze buforowanie informacji o zawartości katalogu.
Leasing plików Leasing plików umożliwia klientowi lepsze lokalne buforowanie danych plików i szybsze ponowne otwieranie plików dzięki odroczeniu zamknięcia plików.
Adaptacyjne przetwarzanie potokowe Zamiast używać określonej liczby segmentów, system macOS dostosowuje liczbę segmentów dynamicznie, aby automatycznie przesyłać lub pobierać pliki w zależności od warunków sieciowych. System macOS również automatycznie dostosowuje rozmiar każdego segmentu, poprawiając wydajność.
Przetwarzanie potokowe: zapisywanie lub przesyłanie

Maksymalna liczba segmentów: 4

Maksymalny rozmiar segmentu: 512 KB

Przetwarzanie potokowe: odczyt lub pobieranie

Maksymalna liczba segmentów: 4

Maksymalny rozmiar segmentu: 1 MB

macOS Sierra 10.12

Funkcja Opis
Moduł obsługi plików typu „durable” v2 i leasing plików v2

Moduły obsługi plików typu „durable” i funkcja leasingu umożliwiają klientowi ponowne nawiązanie połączenia w celu udostępnienia plików i dalszą pracę nad plikiem bez utraty danych. V2 leasingu i modułów obsługi plików typu „durable” pozwala skonfigurować funkcję ponownego nawiązywania połączenia tak, by była bardziej niezawodna.
Time Machine System macOS może zapisać kopię zapasową na serwerach, które obsługują potrzebne funkcje.

macOS El Capitan 10.11

Funkcja Opis
Serwery równoważące obciążenia za pośrednictwem DNS W niektórych środowiskach wiele serwerów hostuje te same dane, a obciążenie jest równoważone z wykorzystaniem metody roud robin DNS. Jeden rekord DNS „A” wskazuje na wiele adresów IP. System macOS ocenia i wykorzystuje zamontowane udziały, zamiast wielokrotnie montować ponownie ten sam udział, raz na każdy adres IP.
Przetwarzanie potokowe: zapisywanie lub przesyłanie

Liczba segmentów: 4

Maksymalny rozmiar segmentu: 512 KB

Przetwarzanie potokowe: odczyt lub pobieranie

Liczba segmentów: 4

Maksymalny rozmiar segmentu: 1 MB

Buforowanie katalogu System macOS buforuje zawartość katalogu przez maks. minutę po zaprzestaniu przeglądania, co pozwala użytkownikowi przeglądać katalog i wracać do niego bez konieczności ponownego pobierania zawartości.

masOS Yosemite 10.10

Funkcja Opis
Wprowadzenie protokołu SMB 3 W systemie macOS dodano obsługę dialektów protokołu SMB 3.0 i 3.0.2.
Walidacja negocjacji To dodatkowa funkcja bezpieczeństwa w protokole SMB 3, która zapewnia, że negocjacje nie zostały zmodyfikowane.
Podpisywanie SMB 3 Podpisy zabezpieczające są przesyłane w każdym wniosku.
Szyfrowanie SMB 3 Ruch między klientem i serwerem może być szyfrowany.

macOS Mavericks 10.9

Funkcja Opis
Wprowadzenie protokołu SMB 2 W systemach wcześniejszych niż Mavericks obsługiwany jest tylko protokół SMB 1. W systemie Mavericks dodano obsługę wersji SMB 2.0.2 i 2.1. Zamontowanie udziału za pomocą „cifs: //” spowoduje użycie SMB 1.
Punkty łączenia linków symbolicznych Punkty łączenia linków symbolicznych bezproblemowo przekierowują użytkownika z pliku lub folderu do innej lokalizacji.
Rozproszony system plików (DFS) DFS pozwala użytkownikom łączyć się z wieloma serwerami przy użyciu tylko jednej nazwy DNS.
Zbiorcze wnioski i odpowiedzi W jednym pakiecie można wysłać więcej niż jeden wniosek lub więcej niż jedną odpowiedź.
Podpisywanie SMB 2 Podpisy zabezpieczające są przesyłane w każdym wniosku.
Skopiuj fragment Polecenie SRV_COPYCHUNK_COPY wysyła do serwera wniosek o skopiowanie danych z serwera lub na serwer bez konieczności uprzedniego pobrania danych przez system macOS.
Tworzenie kontekstu AAPL AAPL to rozszerzenie protokołu SMB firmy Apple, które ułatwia obsługę semantyki systemu macOS. Skorzystanie z funkcji tworzenia kontekstu AAPL wskazuje, że użytkownik używa tego rozszerzenia.
Moduły obsługi plików typu „durable” Moduły obsługi plików typu „durable” umożliwiają klientom ponowne nawiązywanie połączenia w celu udostępniania plików bez utraty danych.
Uwierzytelnianie Local Kerberos (LKDC) Jeśli serwer SMB jest też centrum dystrybucji kluczy (KDC), system macOS może przeprowadzać uwierzytelnianie przy użyciu protokołu Kerberos bez konieczności odwoływania się do dodatkowych serwerów. Jest to używane przede wszystkim, gdy system macOS przeprowadza uwierzytelnianie w udziale hostowanym przez system macOS.
Przetwarzanie potokowe Przetwarzanie potokowe pozwala na asynchroniczne przesyłanie części pliku. Jeśli plik ma 10 MB, plik można go przesłać w dziesięciu fragmentach, każdym o rozmiarze 1 MB. W przypadku przetwarzania potokowego wiele segmentów może być przesyłanych jednocześnie, bez oczekiwania na zakończenie transferu, co przyspiesza przesyłanie. Protokół SMB 2.0 i starszy dopuszcza segmenty o rozmiarze do 64 KB. Protokół SMB 2.1 pozwala na korzystanie z większych segmentów.
Przetwarzanie potokowe: zapisywanie lub przesyłanie

Liczba segmentów: 2

Maksymalny rozmiar segmentu: 512 KB

Przetwarzanie potokowe: odczyt lub pobieranie

Liczba segmentów: 4

Maksymalny rozmiar segmentu: 1 MB

Więcej zasobów

Katalog SMB firmy Apple: .

Data publikacji: