Jeśli nie można użyć poświadczeń NTLM do połączenia komputera Mac z serwerem Windows

Podczas używania poświadczeń NLTM do połączenia się z serwerem systemu Windows komputer Mac może wyświetlić komunikat o błędzie połączenia z serwerem.

W systemie macOS Mojave lub starszym użycie poświadczeń NTLM do połączenia się z udziałami CIFS lub SMB1 na serwerze z zainstalowanymi aktualizacjami Microsoft Windows Server z 11 lipca 2019 roku lub nowszymi może nie być możliwe. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlony komunikat, że wystąpił problem z połączeniem z serwerem oraz że należy sprawdzić nazwę serwera lub adres IP i spróbować ponownie.

Jeśli została wprowadzona poprawna nazwa użytkownika oraz hasło, wypróbuj dowolne z poniższych rozwiązań, by się pomyślnie połączyć. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: