Wyłączanie podpisywania pakietu dla połączeń SMB 2 i SMB 3

Dowiedz się, jak wyłączyć podpisywanie pakietu na komputerze Mac.

W systemie macOS 10.13.4 i nowszym podpisywanie pakietu jest domyślnie wyłączone. Podpisywanie pakietu dla połączeń SMB 2 i SMB 3 włącza się automatycznie w razie potrzeby, jeśli serwer je oferuje. Instrukcje w tym artykule odnoszą się do systemu macOS 10.13.3 i starszych.

Podczas używania połączenia SMB 2 lub SMB 3 podpisywanie pakietu jest domyślnie włączone. Jeśli je wyłączysz:

 • Wydajność zmniejszy się po podłączeniu serwera innej firmy.
 • Nie będzie można połączyć się z serwerem nieobsługującym podpisywania pakietu.
 • Nie będzie można połączyć urządzenia innej firmy z serwerem SMB systemu macOS.

Jeśli wyłączysz podpisywanie pakietu, obniżysz bezpieczeństwo połączenia SMB. Wyłącz podpisywanie pakietu tylko wtedy, gdy klient oraz serwer znajdują się w bezpiecznej sieci.

Wyłączanie podpisywania pakietu na urządzeniu klienckim z systemem macOS

Sprawdź, czy komputer z systemem macOS posiada plik /etc/nsmb.conf.

Jeśli komputer z systemem macOS posiada plik /etc/nsmb.conf

 1. Otwórz plik /etc/nsmb.conf.
 2. Ustaw wartość signing_required na „no”:
  [default]
  signing_required=no

 3. Zachowaj plik /etc/nsmb.conf.
 4. Odłącz wszystkie zamontowane udziały SMB i podłącz je ponownie, aby zmiany zostały zastosowane.

Jeśli komputer z systemem macOS nie posiada pliku /etc/nsmb.conf

 1. Otwórz aplikację Terminal.
 2. Użyj następujących poleceń, aby utworzyć plik /etc/nsmb.conf z wartością signing_required ustawioną na „no”:
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  exit

 3. Odłącz wszystkie zamontowane udziały SMB i podłącz je ponownie, aby zmiany zostały zastosowane.

Wyłączanie podpisywania pakietu na komputerze z systemem macOS z udziałami SMB

Wykonaj te kroki w systemie macOS lub macOS Server.

W systemie macOS

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Udostępnianie.
 2. Usuń zaznaczenie z pola wyboru Udostępnianie plików i zamknij okienko Udostępnianie.
 3. W aplikacji Terminal wpisz następujące polecenie:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Udostępnianie.
 5. Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i zamknij okienko Udostępnianie.

W systemie macOS Server

 1. Otwórz aplikację Terminal.
 2. Zastosuj następujące polecenia w aplikacji Terminal, aby podpisywanie pakietu było opcjonalne dla klientów:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
Data publikacji: