Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 6.1.1

Wydano 10 grudnia 2019 r.

CallKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: połączenia wykonywane za pomocą Siri mogą być inicjowane z użyciem niewłaściwego planu sieci komórkowej na urządzeniach z dwoma aktywnymi planami.

Opis: w mechanizmie obsługi wychodzących połączeń telefonicznych inicjowanych za pomocą Siri występował błąd interfejsu API. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi stanu.

CVE-2019-8856: Fabrice TERRANCLE z TERRANCLE SARL

CFNetwork

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: soba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie ominąć zabezpieczenia HSTS dla ograniczonej liczby określonych domen najwyższego poziomu, które wcześniej nie znajdowały się na liście wstępnego wczytywania HSTS.

Opis: naprawiono błąd z konfiguracją przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

CVE-2019-8834: Rob Sayre (@sayrer)

Wpis dodano 3 lutego 2020 r.

Serwery proxy środowiska CFNetwork

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

FaceTime

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości wideo przy użyciu usługi FaceTime może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8830: natashenka z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie pamięci przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2019-8833: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8828: Cim Stordal z Cognite

CVE-2019-8838: Dr Silvio Cesare z InfoSect

libexpat

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego pliku XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten problem rozwiązano przez uaktualnienie do wersji expat 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

libpcap

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: liczne błędy w bibliotece libpcap.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie biblioteki libpcap do wersji 1.9.1.

CVE-2019-15161

CVE-2019-15162

CVE-2019-15163

CVE-2019-15164

CVE-2019-15165

Wpis dodano 4 kwietnia 2020 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8832: Insu Yun z SSLab w Georgia Tech

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

Dodatkowe podziękowania

Konta

Dziękujemy za pomoc następującym osobom: Allison Husain z UC Berkeley, Kishan Bagaria (KishanBagaria.com), Tom Snelling z Loughborough University.

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

Podstawowe dane

Dziękujemy za udzieloną pomoc: natashenka z Google Project Zero.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: