Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO SSL 2.4.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO SSL 2.4.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

SwiftNIO SSL 2.4.1

Wydano 4 października 2019 r.

SwiftNIO

Dostępne dla: SwiftNIO SSL 2.0.0 do 2.4.0 na Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: aplikacja SwiftNIO używająca TLS może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: problem rozwiązano, sygnalizując, że stos plików wykonywalnych nie jest wymagany.

CVE-2019-8849: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: