Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Shazam dla systemu Android, wersja 9.25.0

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Shazam dla systemu Android, wersja 9.25.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Aplikacja Shazam dla systemu Android, wersja 9.25.0

Wydano 26 marca 2019 r.

Shazam

Dostępne dla: systemu Android w wersji 9.24.1

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego adresu URL może doprowadzić do otwartego przekierowania

Opis: w procedurze analizowania schematów adresu URL występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2019-8791: Ashley King

Shazam

Dostępne dla: systemu Android w wersji 9.24.1

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego adresu URL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu javascript.

Opis: naprawiono błąd dotyczący wstawiania danych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8792: Ashley King

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: