Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 6.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 6.1

Wydano 29 października 2019 r.

Konta

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8787: Steffen Klee z Secure Mobile Networking Lab uczelni Technische Universität Darmstadt

AirDrop

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przesyłanie AirDrop może być w nieoczekiwany sposób akceptowane podczas pracy w trybie Wszyscy.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8796: Allison Husain z UC Berkeley

Wpis uaktualniono 4 kwietnia 2020 r.

App Store

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca lokalnie może być w stanie zalogować się na konto wcześniej zalogowanego użytkownika, nie mając ważnych poświadczeń.

Opis: usunięto błąd dotyczący uwierzytelniania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8803: Kiyeon An, 차민규 (CHA Minkyu)

AppleFirmwareUpdateKext

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2019-8747: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Dźwięk

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8785: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2019-8797: 08Tc3wBB we współpracy z SSD Secure Disclosure

Kontakty

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego kontaktu może doprowadzić do podrobienia interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-7152: Oliver Paukstadt z Thinking Objects GmbH (to.com)

Zdarzenia systemu plików

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8798: ABC Research s.r.o. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8794: 08Tc3wBB we współpracy z SSD Secure Disclosure

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8786: Wen Xu z Georgia Tech, Microsoft Offensive Security Research Intern

Wpis uaktualniono 18 listopada 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2019-8829: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis dodano 8 listopada 2019 r.

libxslt

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: liczne błędy w bibliotece libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8750: wykryte przez OSS-Fuzz

VoiceOver

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może uzyskać dostęp do kontaktów z poziomu ekranu blokady.

Opis: ten błąd usunięto przez ograniczenie opcji oferowanych na zablokowanym urządzeniu.

CVE-2019-8775: videosdebarraquito

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8743: zhunki z Codesafe Team, Legendsec w Qi'anxin Group

CVE-2019-8765: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8766: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8808: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park z SSLab na uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8812: JunDong Xie z Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2019-8816: Soyeon Park z SSLab na uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8820: Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 18 listopada 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

boringssl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nimrod Aviram z Tel Aviv University, Robert Merget z Ruhr University Bochum, Juraj Somorovsky z Ruhr University Bochum.

CFNetwork

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Lily Chen z Google.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Daniel Roethlisberger ze Swisscom CSIRT, Jann Horn z Google Project Zero.

Wpis uaktualniono 8 listopada 2019 r.

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ron Summers, Ronald van der Meer.

Wpis uaktualniono 11 lutego 2020 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Zhiyi Zhang z Codesafe Team, Legendsec w Qi'anxin Group.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: