Zawartość związana z zabezpieczeniami w języku Swift 5.1.1 dla Ubuntu

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w języku Swift 5.1.1 dla Ubuntu.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Swift 5.1.1 dla Ubuntu

Wydano 11 października 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: systemów Ubuntu 14.04, 16.04 i 18.04

Zagrożenie: niepoprawne zarządzanie deskryptorami plików w obiekcie URLSession może doprowadzić do niezamierzonego ujawnienia danych.

Opis: ten problem rozwiązano przez uaktualnienie niepoprawnej logiki zarządzania deskryptorami plików URLSession w celu dopasowania jej do języka Swift 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: