Zawartość związana z zabezpieczeniami w języku Swift 5.1.1 dla Ubuntu

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w języku Swift 5.1.1 dla Ubuntu.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Swift 5.1.1 dla Ubuntu

Wydano 11 października 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: systemów Ubuntu 14.04, 16.04 i 18.04

Zagrożenie: niepoprawne zarządzanie deskryptorami plików w obiekcie URLSession może doprowadzić do niezamierzonego ujawnienia danych.

Opis: ten problem rozwiązano przez uaktualnienie niepoprawnej logiki zarządzania deskryptorami plików URLSession w celu dopasowania jej do języka Swift 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: