Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 10.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 10.7.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iCloud dla Windows 10.7

Wydano 7 października 2019 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie dużej ilości danych wejściowych mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha z NIST

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreMedia

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8825: wykryte przez GWP-ASan w przeglądarce Google Chrome

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8746: Natalie Silvanovich i Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis dodano 29 października 2019 r.

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8749: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

UIFoundation

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8745: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8707: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8726: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang z LINE Security Team i Hanul Choi z ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8734: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8743: zhunki z Codesafe Team of Legendsec w Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8773: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 10 i nowszych za pośrednictwem Microsoft Store

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

Uaktualnienia oprogramowania

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Michael Gorelik (@smgoreli) z Morphisec (morphisec.com).

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) i Zhihua Yao z DBAPPSecurity Zion Lab.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: