Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Catalina 10.15

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Catalina 10.15.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

macOS Catalina 10.15

Wydano 7 października 2019 r.

AMD

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8748: Lilang Wu i Moony Li z TrendMicro Mobile Security Research Team

apache_mod_php

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: liczne błędy w języku PHP.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie języka PHP do wersji 7.3.8.

CVE-2019-11041

CVE-2019-11042

Audio

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8706: Yu Zhou z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Audio

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8850: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r.

Books

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku iBooks może doprowadzić do ataku typu „trwała odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8774: Gertjan Franken imec-DistriNet z KU Leuven

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CFNetwork

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz ze Standard Chartered GBS Poland

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreAudio

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8705: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CoreAudio

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8592: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 6 listopada 2019 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie dużej ilości danych wejściowych mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha z NIST

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreMedia

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8825: wykryte przez GWP-ASan w przeglądarce Google Chrome

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Crash Reporter

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: ustawienie udostępniania analizy komputera Mac może nie być wyłączone po anulowaniu przez użytkownika wyboru przełącznika udostępniania analizy

Opis: podczas odczytywania i zapisywania preferencji użytkownika występowała sytuacja wyścigu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi stanu.

CVE-2019-8757: William Cerniuk z Core Development, LLC

CUPS

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8736: Paweł Gocyla z ING Tech Poland (ingtechpoland.com)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CUPS

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego ciągu znaków mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8767: Stephen Zeisberg

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CUPS

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może wykonać atak typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8737: Paweł Gocyla z ING Tech Poland (ingtechpoland.com)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

dyld

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8776: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis dodano 3 lutego 2020 r.

File Quarantine

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: usunięto błąd przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2019-8509: CodeColorist z Ant-Financial LightYear Labs

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8746: natashenka i Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Graphics

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego modułu cieniującego może prowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-12152: Piotr Bania z Cisco Talos

CVE-2018-12153: Piotr Bania z Cisco Talos

CVE-2018-12154: Piotr Bania z Cisco Talos

Wpis dodano 29 października 2019 r.

IOGraphics

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8759: another z 360 Nirvan Team

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Intel Graphics Driver

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8758: Lilang Wu i Moony Li z Trend Micro

IOGraphics

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2019-8755: Lilang Wu i Moony Li z Trend Micro

Kernel

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu obsługi uprawnień.

CVE-2019-8703: anonimowy badacz

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Kernel

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja lokalna może być w stanie odczytać trwały identyfikator konta.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8809: Apple

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Kernel

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: w procedurze obsługi pakietów IPv6 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Kernel

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8717: Jann Horn z Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

CVE-2019-8781: Linus Henze (pinauten.de)

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

libxml2

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8749: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

libxslt

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: liczne błędy w bibliotece libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8750: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

mDNSResponder

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: osoba atakująca znajdująca się w bliskiej odległości może być w stanie pasywnie obserwować nazwy urządzeń w komunikacji AWDL

Opis: ten błąd naprawiono przez zastąpienie nazw urządzeń losowymi identyfikatorami.

CVE-2019-8799: David Kreitschmann i Milan Stute z Secure Mobile Networking Lab uczelni Technische Universität Darmstadt

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Menu

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8826: wykryte przez GWP-ASan w przeglądarce Google Chrome

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Notes

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić zablokowane notatki użytkownika.

Opis: zawartość zablokowanych notatek pojawiała się czasem w wynikach wyszukiwania. Ten błąd naprawiono przez ulepszenie mechanizmu czyszczenia danych.

CVE-2019-8730: Jamie Blumberg (@jamie_blumberg) z Virginia Polytechnic Institute and State University

PDFKit

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie uzyskać treść zaszyfrowanego pliku PDF

Opis: w procedurze obsługi łączy w zaszyfrowanym pliku PDF występował błąd. Ten błąd naprawiono przez dodanie monitu o potwierdzenie.

CVE-2019-8772: Jens Müller z Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Fabian Ising z Wyższej Szkoły Zawodowej FH Münster, Vladislav Mladenov z Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Christian Mainka z Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Sebastian Schinzel z Wyższej Szkoły Zawodowej FH Münster i Jörg Schwenk z Uniwersytetu Ruhry w Bochum

PluginKit

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie sprawdzić istnienie dowolnych plików.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2019-8708: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

PluginKit

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8715: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Sandbox

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do plików objętych ograniczeniami.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2019-8855: Apple

Wpis dodano 18 grudnia 2019 r.

SharedFileList

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do ostatnio używanych dokumentów

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2019-8770: Stanislav Zinukhov z Parallels International GmbH

sips

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8701: Simon Huang(@HuangShaomang), Rong Fan(@fanrong1992) i pjf of IceSword Lab z Qihoo 360

UIFoundation

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8761: Renee Trisberg z SpectX

Wpis uaktualniono 10 sierpnia 2020 r., uaktualniono 21 lipca 2021 r.

UIFoundation

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8745: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

UIFoundation

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8831: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie historii przeglądania.

Opis: w procedurze rysowania elementów strony internetowej wstępował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2019-8769: Piérre Reimertz (@reimertz)

WebKit

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć elementów historii przeglądania.

Opis: polecenie „Wymaż historię i dane witryn” nie powodowało wyczyszczenia historii. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2019-8768: Hugo S. Diaz (coldpointblue)

Wi-Fi

Dostępne dla: MacBooka (początek 2015 r. i nowszych), MacBooka Air (połowa 2012 r. i nowszych), MacBooka Pro (połowa 2012 r. i nowszych), komputera Mac mini (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac (koniec 2012 r. i nowszych), komputera iMac Pro (wszystkich modeli), komputera Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych)

Zagrożenie: urządzenie może być śledzone pasywnie przy użyciu adresu MAC interfejsu Wi-Fi.

Opis: rozwiązano problem z prywatnością użytkowników przez usunięcie rozgłaszania adresu MAC.

CVE-2019-8854: FuriousMacTeam z United States Naval Academy i Mitre Cooperation, Ta-Lun Yen z UCCU Hacker

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r., uaktualniono 18 grudnia 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

AppleRTC

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Vitaly Cheptsov.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Audio

Dziękujemy za udzieloną pomoc: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

boringssl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nimrod Aviram z Tel Aviv University, Robert Merget z Ruhr University Bochum, Juraj Somorovsky z Ruhr University Bochum, Thijs Alkemade (@xnyhps) z Computest.

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

curl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Joseph Barisa z The School District of Philadelphia.

Wpis dodano 3 lutego 2020 r., uaktualniono 11 lutego 2020 r.

Finder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Csaba Fitzl (@theevilbit).

Gatekeeper

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Csaba Fitzl (@theevilbit).

Identity Service

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Kernel

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad, Vlad Tsyrklevich z Google Project Zero.

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

Local Authentication

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Lopopolo.

Wpis dodano 3 lutego 2020 r.

mDNSResponder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Gregor Lang z e.solutions GmbH.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

python

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Safari Data Importing

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Kent Zoya.

Security

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Pepijn Dutour Geerling (pepijn.io), anonimowy badacz.

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

Simple certificate enrollment protocol (SCEP)

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Siri

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yuval Ron, Amichai Shulman i Eli Biham z Technion of Israel Institute of Technology.

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r., uaktualniono 18 grudnia 2019 r.

Telephony

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Phil Stokes z SentinelOne.

VPN

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Royce Gawron z Second Son Consulting, Inc.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: