Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 11.0

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 11.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Xcode 11.0

Wydano 19 września 2019 r.

IDE SCM

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.4 i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libssh2.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie wersji do 2.16.

CVE-2019-3855: Chris Coulson

ld64

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.4 i nowszych

Zagrożenie: kompilowanie kodu bez odpowiedniego sprawdzania poprawności danych wejściowych może prowadzić do wykonania dowolnego kodu z uprawnieniami użytkownika.

Opis: naprawiono liczne błędy w ld64 w zestawie narzędzi Xcode przez uaktualnienie wersji do ld64-507.4.

CVE-2019-8721: Pan ZhenPeng z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8722: Pan ZhenPeng z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8723: Pan ZhenPeng z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8724: Pan ZhenPeng z Qihoo 360 Nirvan Team

otool

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.4 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8738: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8739: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z Qihoo 360 Nirvan Team

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: