Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13

Wydano 19 września 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8707: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8726: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang z LINE Security Team i Hanul Choi z ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8734: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8674: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 8 października 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: MinJeong Kim z, Chungnam National University, JaeCheol Ryou z Information Security Lab, Chungnam National University w Korei Południowej, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao z DBAPPSecurity Zion Lab, anonimowy badacz, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: