Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 13

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 13.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 13

Wydano 19 września 2019 r.

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: podglądy powiadomień mogą być wyświetlane na akcesoriach Bluetooth, nawet jeśli podglądy są wyłączone.

Opis: w mechanizmie wyświetlania podglądów powiadomień występował błąd logiczny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów.

CVE-2019-8711: Arjang z MARK ANTHONY GROUP INC., Cemil Ozkebapci (@cemilozkebapci) z Garanti BBVA, Oguzhan Meral z Deloitte Consulting, Ömer Bozdoğan-Ramazan Atıl Anadolu Lisesi Adana/TÜRKİYE

Historia połączeń

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: usunięte połączenia były nadal widoczne na urządzeniu

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2019-8732: Mohamad El-Zein Berlin

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

CFNetwork

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz ze Standard Chartered GBS Poland

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8705: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8592: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 6 listopada 2019 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie dużej ilości danych wejściowych mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha z NIST

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreMedia

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8825: wykryte przez GWP-ASan w przeglądarce Google Chrome

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Face ID

Dostępne dla: telefonu iPhone X i nowszych

Zagrożenie: model 3D wyglądający jak zarejestrowany użytkownik może uwierzytelnić się za pomocą Face ID.

Opis: ten problem rozwiązano przez ulepszenie modeli samouczenia maszyn Face ID.

CVE-2019-8760: Wish Wu (吴潍浠 @wish_wu) z Ant-Financial Light-Year Security Lab

Foundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8641: Samuel Groß i natashenka z Google Project Zero

CVE-2019-8746: natashenka i Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

IOUSBDeviceFamily

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8718: Joshua Hill i Sem Voigtländer

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu obsługi uprawnień.

CVE-2019-8703: anonimowy badacz

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja lokalna może być w stanie odczytać trwały identyfikator konta.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8809: Apple

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8712: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: w procedurze obsługi pakietów IPv6 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8717: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Klawiatury

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący uwierzytelniania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) z SAINTSEC

libxml2

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8749: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może uzyskać dostęp do kontaktów z poziomu ekranu blokady.

Opis: ten błąd usunięto przez ograniczenie opcji oferowanych na zablokowanym urządzeniu.

CVE-2019-8742: videosdebarraquito

Uwagi

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić zablokowane notatki użytkownika.

Opis: zawartość zablokowanych notatek pojawiała się czasem w wynikach wyszukiwania. Ten błąd naprawiono przez ulepszenie mechanizmu czyszczenia danych.

CVE-2019-8730: Jamie Blumberg (@jamie_blumberg) z Virginia Polytechnic Institute and State University

Wpis dodano 8 października 2019 r.

PluginKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie sprawdzić istnienie dowolnych plików.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2019-8708: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

PluginKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8715: anonimowy badacz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Szybki przegląd

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie informacji o użytkowniku.

Opis: występował błąd uprawnień powodujący niepoprawne przyznawanie uprawnień do wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

CVE-2019-8731: Saif Hamed Hamdan Al Hinai z Oman National CERT, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8727: Divyanshu Shukla (@justm0rph3u5)

Wpis uaktualniono 8 października 2019 r.

UIFoundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8745: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: złośliwie spreparowana zawartość internetowa może naruszać zasady piaskownicy iframe.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie wymuszania piaskownicy iframe.

CVE-2019-8771: Eliya Stein z Confiant

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8707: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8726: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang z LINE Security Team i Hanul Choi z ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8734: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć elementów historii przeglądania.

Opis: polecenie „Wymaż historię i dane witryn” nie powodowało całkowitego wyczyszczenia historii. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2019-8768: Hugo S. Diaz (coldpointblue)

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8674: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 8 października 2019 r.

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: urządzenie może być śledzone pasywnie przy użyciu adresu MAC interfejsu Wi-Fi.

Opis: rozwiązano problem z prywatnością użytkowników przez usunięcie rozgłaszania adresu MAC.

CVE-2019-8854: Ta-Lun Yen z UCCU Hacker i FuriousMacTeam z United States Naval Academy oraz Mitre Cooperation

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

AppleRTC

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Vitaly Cheptsov.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Dźwięk

Dziękujemy za udzieloną pomoc: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Bluetooth

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Jan Ruge z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab, Jiska Classen z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab, Francesco Gringoli z University of Brescia, Dennis Heinze z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab.

boringssl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Thijs Alkemade (@xnyhps) z Computest.

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Centrum sterowania

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Sellers.

HomeKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Tian Zhang.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Klawiatura

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Sara Haradhvala z Harlen Web Consulting, anonimowy badacz.

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

Mail

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Kenneth Hyndycz.

mDNSResponder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Gregor Lang z e.solutions GmbH.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Profile

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Erik Johnson z Vernon Hills High School, James Seeley (@Code4iOS) z Shriver Job Corps, James Seeley (@Code4iOS) z Shriver Job Corps.

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

SafariViewController

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

VPN

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Royce Gawron z Second Son Consulting, Inc.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: MinJeong Kim z, Chungnam National University, JaeCheol Ryou z Information Security Lab, Chungnam National University w Korei Południowej, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao z DBAPPSecurity Zion Lab, anonimowy badacz, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: