Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 13

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 13.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 13

Wydano 19 września 2019 r.

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: podglądy powiadomień mogą być wyświetlane na akcesoriach Bluetooth, nawet jeśli podglądy są wyłączone.

Opis: w mechanizmie wyświetlania podglądów powiadomień występował błąd logiczny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów.

CVE-2019-8711: Arjang z MARK ANTHONY GROUP INC., Cemil Ozkebapci (@cemilozkebapci) z Garanti BBVA, Oguzhan Meral z Deloitte Consulting, Ömer Bozdoğan-Ramazan Atıl Anadolu Lisesi Adana/TÜRKİYE

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8705: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Face ID

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: model 3D wyglądający jak zarejestrowany użytkownik może uwierzytelnić się za pomocą Face ID.

Opis: ten problem rozwiązano przez ulepszenie modeli samouczenia maszyn Face ID.

CVE-2019-8760: Wish Wu (吴潍浠 @wish_wu) z Ant-financial Light-Year Security Lab

Foundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8641: Samuel Groß i Natalie Silvanovich z Google Project Zero

Klawiatury

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący uwierzytelniania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) z SAINTSEC

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może uzyskać dostęp do kontaktów z poziomu ekranu blokady

Opis: ten błąd usunięto przez ograniczenie opcji oferowanych na zablokowanym urządzeniu.

CVE-2019-8742: videosdebarraquito

Szybki przegląd

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie informacji o użytkowniku.

Opis: występował błąd uprawnień powodujący niepoprawne przyznawanie uprawnień do wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

CVE-2019-8731: Saif Hamed Hamdan Al Hinai z Oman National CERT, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8727: Divyanshu Shukla (@justm0rph3u5) z Quotient Technology

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8674

Dodatkowe podziękowania

Bluetooth

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Jan Ruge z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab, Jiska Classen z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab, Francesco Gringoli z University of Brescia, Dennis Heinze z TU Darmstadt, Secure Mobile Networking Lab.

Centrum sterowania

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Sellers.

Klawiatura

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Mail

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Kenneth Hyndycz.

Profile

Dziękujemy za udzieloną pomoc: James Seeley (@Code4iOS) z Shriver Job Corps.

SafariViewController

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: