Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.0.1

Wydano 24 września 2019 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) z Theori

Wątki robocze

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: z wątków roboczych może wyciekać historia przeglądania prywatnego.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi czasu życia wątku roboczego.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite z Connect Medi

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) z TurkishKit.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: