Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.0.1

Wydano 24 września 2019 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) z Theori

Wątki robocze

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: z wątków roboczych może wyciekać historia przeglądania prywatnego.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi czasu życia wątku roboczego.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite z Connect Medi

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: złośliwie spreparowana zawartość internetowa może naruszać zasady piaskownicy iframe.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie wymuszania piaskownicy iframe.

CVE-2019-8771: Eliya Stein z Confiant

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8710: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8743: zhunki z Codesafe Team, Legendsec w Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab z firmy Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab z firmy Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8766: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2020-9932: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhiyang Zeng (@Wester) z OPPO ZIWU Cyber Security Lab.

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: