Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.0.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.0.1

Wydano 24 września 2019 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) z Theori

Wątki robocze

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: z wątków roboczych może wyciekać historia przeglądania prywatnego.

Opis: ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi czasu życia wątku roboczego.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite z Connect Medi

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: złośliwie spreparowana zawartość internetowa może naruszać zasady piaskownicy iframe.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie wymuszania piaskownicy iframe.

CVE-2019-8771: Eliya Stein z Confiant

Wpis dodano 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8710: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8743: zhunki z Codesafe Team of Legendsec w Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8766: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) z TurkishKit.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: