Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 13

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 13.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

tvOS 13

Wydano 24 września 2019 r.

AppleFirmwareUpdateKext

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2019-8747: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8706: Yu Zhou z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Dźwięk

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8850: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r.

CFNetwork

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak XSS (cross-site-scripting).

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz ze Standard Chartered GBS Poland

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreAudio

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8592: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 6 listopada 2019 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie dużej ilości danych wejściowych mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha z NIST

Wpis dodano 29 października 2019 r.

CoreAudio

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8705: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8746: natashenka i Samuel Groß z Google Project Zero

Wpis dodano 29 października 2019 r.

IOUSBDeviceFamily

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8718: Joshua Hill i Sem Voigtländer

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu obsługi uprawnień.

CVE-2019-8703: anonimowy badacz

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2019-8740: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja lokalna może być w stanie odczytać trwały identyfikator konta.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8809: Apple

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8712: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: w procedurze obsługi pakietów IPv6 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8717: Jann Horn z Google Project Zero

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych uprawnień.

CVE-2019-8780: Siguza

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Klawiatury

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: usunięto błąd dotyczący uwierzytelniania przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) z SAINTSEC

libxml2

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: wiele błędów w bibliotece libxml2.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8749: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 8 października 2019 r.

libxslt

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: liczne błędy w bibliotece libxslt.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8750: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 29 października 2019 r.

mDNSResponder

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: osoba atakująca znajdująca się w bliskiej odległości może być w stanie pasywnie obserwować nazwy urządzeń w komunikacji AWDL

Opis: ten błąd naprawiono przez zastąpienie nazw urządzeń losowymi identyfikatorami.

CVE-2019-8799: David Kreitschmann i Milan Stute z Secure Mobile Networking Lab uczelni Technische Universität Darmstadt

Wpis dodano 29 października 2019 r.

UIFoundation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8745: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 8 października 2019 r.

UIFoundation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8831: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8707: anonimowy badacz w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8710: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8726: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang z LINE Security Team i Hanul Choi z ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8734: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8743: zhunki z Codesafe Team, Legendsec w Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab z firmy Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab z firmy Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov z Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8766: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 18 listopada 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2020-9932: Dongzhuo Zhao we współpracy z ADLab of Venustech

Wpis dodano 28 lipca 2020 r.

Wi-Fi

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD

Zagrożenie: urządzenie może być śledzone pasywnie przy użyciu adresu MAC interfejsu Wi-Fi.

Opis: rozwiązano problem z prywatnością użytkowników przez usunięcie rozgłaszania adresu MAC.

CVE-2019-8854: Ta-Lun Yen z UCCU Hacker i FuriousMacTeam z United States Naval Academy oraz Mitre Cooperation

Wpis dodano 4 grudnia 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

Dźwięk

Dziękujemy za udzieloną pomoc: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

boringssl

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nimrod Aviram z Tel Aviv University, Robert Merget z Ruhr University Bochum, Juraj Somorovsky z Ruhr University Bochum, Thijs Alkemade (@xnyhps) z Computest.

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

HomeKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Tian Zhang.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad, Vlad Tsyrklevich z Google Project Zero.

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

Klawiatura

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Sara Haradhvala z Harlen Web Consulting, anonimowy badacz.

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

mDNSResponder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Gregor Lang z e.solutions GmbH.

Wpis dodano 29 października 2019 r.

Profile

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Erik Johnson z Vernon Hills High School, James Seeley (@Code4iOS) z Shriver Job Corps, James Seeley (@Code4iOS) z Shriver Job Corps.

Wpis uaktualniono 29 października 2019 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: MinJeong Kim z, Chungnam National University, JaeCheol Ryou z Information Security Lab, Chungnam National University w Korei Południowej, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao z DBAPPSecurity Zion Lab, anonimowy badacz, cc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 8 października 2019 r., zaktualizowano 29 października 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: