Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO HTTP/2 1.5.0.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO HTTP/2 1.5.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

SwiftNIO HTTP/2 1.5.0

Wydano 13 sierpnia 2019 r.

SwiftNIO HTTP/2

Dostępne dla: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 do 1.4.0 w systemach macOS Sierra 10.12 i nowszych oraz Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: serwer HTTP/2 może zużywać nieograniczoną ilość pamięci podczas odbierania określonych wzorców ruchu i ostatecznie doznać wyczerpania zasobów.

Opis: ten błąd usunięto przez poprawienie procedury zarządzania rozmiarem bufora.

CVE-2019-9512: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9514: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9515: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9516: Jonathan Looney z Netflix

SwiftNIO HTTP/2

Dostępne dla: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 do 1.4.0 w systemach macOS Sierra 10.12 i nowszych oraz Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: serwer HTTP/2 może zużywać nadmierną ilość zasobów procesora podczas odbierania określonych wzorców ruchu.

Opis: ten błąd usunięto przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-9518: Piotr Sikora z Google, Envoy Security Team

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: