Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO HTTP/2 1.5.0.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO HTTP/2 1.5.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

SwiftNIO HTTP/2 1.5.0

Wydano 13 sierpnia 2019 r.

SwiftNIO HTTP/2

Dostępne dla: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 do 1.4.0 w systemach macOS Sierra 10.12 i nowszych oraz Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: serwer HTTP/2 może zużywać nieograniczoną ilość pamięci podczas odbierania określonych wzorców ruchu i ostatecznie doznać wyczerpania zasobów.

Opis: ten błąd usunięto przez poprawienie procedury zarządzania rozmiarem bufora.

CVE-2019-9512: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9514: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9515: Jonathan Looney z Netflix

CVE-2019-9516: Jonathan Looney z Netflix

SwiftNIO HTTP/2

Dostępne dla: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 do 1.4.0 w systemach macOS Sierra 10.12 i nowszych oraz Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: serwer HTTP/2 może zużywać nadmierną ilość zasobów procesora podczas odbierania określonych wzorców ruchu.

Opis: ten błąd usunięto przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-9518: Piotr Sikora z Google, Envoy Security Team

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: