Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.1.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.1.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 12.1.2

Wydano 22 lipca 2019 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i dołączone do systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8670: Tsubasa FUJII (@reinforchu)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i dołączone do systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8658: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i dołączone do systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi wczytywania dokumentów występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i dołączone do systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8644: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) i Zhe Jin (金哲) z Chengdu Security Response Center w Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8678: Anthony Lai (@darkfloyd1014) z Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) z Theori, Johnny Yu (@straight_blast) z VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) z VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) z VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) z Knownsec, Byron Wai z VX Browser Exploitation, P1umer z ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8679: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8680: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8681: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao w ramach ADLab firmy Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) z VXRL oraz Eric Lung (@Khlung1) z VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 11 września 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i dołączone do systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi synchronicznego wczytywania stron występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: