Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Mojave 10.14.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-004 High Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-004 Sierra

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Mojave 10.14.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-004 High Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-004 Sierra.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

System macOS Mojave 10.14.6, uaktualnienie zabezpieczeń 2019-004 High Sierra i uaktualnienie zabezpieczeń 2019-004 Sierra

Wydano 22 lipca 2019 r.

AppleGraphicsControl

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8693: Arash Tohidi z firmy Solita

autofs

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: wyodrębnienie pliku ZIP zawierającego łącze symboliczne do punktu końcowego w montowanym zasobie NFS kontrolowanym przez osobę atakującą może spowodować obejście zabezpieczenia Gatekeeper.

Opis: ten problem rozwiązano przez wprowadzenie w funkcji Gatekeeper dodatkowej kontroli plików montowanych za pomocą udziału sieciowego.

CVE-2019-8656: Filippo Cavallarin

Bluetooth

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-19860

Bluetooth

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić ruch Bluetooth (Key Negotiation of Bluetooth — KNOB).

Opis: w interfejsie Bluetooth występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-9506: Daniele Antonioli z SUTD, Singapur, dr Nils Ole Tippenhauer z CISPA, Niemcy oraz prof. Kasper Rasmussen z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Anglia

Zmiany tego problemu zmniejszają wpływ CVE-2020-10135.

Wpis dodano 13 sierpnia 2019 r., uaktualniono 25 czerwca 2020 r.

Carbon Core

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8661: natashenka z Google Project Zero

Podstawowe dane

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8646: natashenka z Google Project Zero

Podstawowe dane

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8660: Samuel Groß i natashenka z Google Project Zero

CUPS

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8675: Stephan Zeisberg (github.com/stze) z Security Research Labs (srlabs.de)

CVE-2019-8696: Stephan Zeisberg (github.com/stze) z Security Research Labs (srlabs.de)

Wpis dodano 14 sierpnia 2019 r., uaktualniono 17 września 2019 r.

Zarządzanie dyskami

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8539: ccpwd w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 17 września 2019 r.

Zarządzanie dyskami

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8697: ccpwd w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

FaceTime

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8648: Tao Huang i Tielei Wang z Team Pangu

Znalezione w aplikacjach

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8663: natashenka z Google Project Zero

Game Center

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać trwały identyfikator konta.

Opis: ten błąd naprawiono za pomocą nowego uprawnienia.

CVE-2019-8702: Min (Spark) Zheng i Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

Wpis dodano 24 lutego 2020 r.

Grapher

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8695: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Sterowniki graficzne

Dostępne dla: systemów macOS Mojave 10.14.5 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8691: Aleksandr Tarasikov (@astarasikov), Arash Tohidi z Solita, Lilang Wu i Moony Li z Trend Micro Mobile Security Research Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8692: Lilang Wu i Moony Li z Trend Micro Mobile Security Research Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 25 lipca 2019 r.

Heimdal

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: w oprogramowaniu Samba występował błąd, który mógł umożliwić osobom atakującym wykonywanie nieautoryzowanych czynności przez przechwytywanie komunikacji między usługami.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania w celu uniemożliwienia wykonywania nieautoryzowanych czynności.

CVE-2018-16860: Isaac Boukris i Andrew Bartlett z Samba Team and Catalyst

IOAcceleratorFamily

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8694: Arash Tohidi z firmy Solita

libxslt

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie ujawnić poufne informacje.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia stosu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-13118: wykryte przez OSS-Fuzz

Szybki przegląd

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie wyzwolić użycie po zwolnieniu w aplikacji deserializującej klasę NSDictionary.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8662: natashenka i Samuel Groß z Google Project Zero

Safari

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8670: Tsubasa FUJII (@reinforchu)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8697: ccpwd w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

sips

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8701: Simon Huang(@HuangShaomang), Rong Fan(@fanrong1992) i pjf of IceSword Lab z Qihoo 360

Wpis dodano 8 października 2019 r.

Siri

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8646: natashenka z Google Project Zero

Time Machine

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: stan szyfrowania backupu Time Machine może być niepoprawny.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2019-8667: Roland Kletzing z cyber:con GmbH

UIFoundation

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego dokumentu pakietu Office może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8657: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi wczytywania dokumentów występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi synchronicznego wczytywania stron występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8658: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8644: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) i Zhe Jin (金哲) z Chengdu Security Response Center w Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8678: anonimowy badacz, Anthony Lai (@darkfloyd1014) z Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) z Theori, Johnny Yu (@straight_blast) z VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) z VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) z VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) z Knownsec, Byron Wai z VX Browser Exploitation

CVE-2019-8679: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8680: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8681: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao w ramach ADLab firmy Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) z VXRL oraz Eric Lung (@Khlung1) z VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt z Google Project Zero

Dodatkowe podziękowania

Klasa

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Jeff Johnson z underpassapp.com.

Game Center

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Min (Spark) Zheng i Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: