Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Oprogramowanie urządzenia Apple TV w wersji 7.3

Wydano 13 maja 2019 r.

Bluetooth

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji)

Zagrożenie: atakujący zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w interfejsie Bluetooth występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2017-14315: Ben Seri i Gregory Vishnepolsky z Armis

Wi-Fi

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca będąca w zasięgu może być w stanie wykonać dowolny kod w mikroukładzie Wi-Fi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein z Exodus Intelligence

Wi-Fi

Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca będąca w zasięgu może być w stanie wykonać dowolny kod w czipie Wi-Fi.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: