Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.3

Wydano 13 maja 2019 r.

AppleFileConduit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8593: Dany Lisiansky (@DanyL931)

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: z powodu błędnej konfiguracji protokołów parowania Bluetooth wersji Bluetooth Low Energy (BLE) kluczy bezpieczeństwa FIDO atakujący znajdujący się w bliskiej odległości może być w stanie przechwycić ruch Bluetooth podczas parowania

Opis: rozwiązano problem poprzez wyłączenie akcesoriów z niezabezpieczonymi połączeniami Bluetooth. Klienci korzystający z wersji Bluetooth Low Energy (BLE) klucza bezpieczeństwa Titan firmy Google powinni zapoznać się z czerwcowymi biuletynami systemu Android i zaleceniami Google oraz podjąć odpowiednie działania.

CVE-2019-2102: Matt Beaver i Erik Peterson z Microsoft Corp.

Wpis dodano 17 września 2019 r.

Kontakty

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8598: Omer Gull z firmy Checkpoint Research

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku filmu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8585: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi błędów.

CVE-2019-8592: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 1 sierpnia 2019 r.

CoreText

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8582: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 25 lipca 2019 r.

Obrazy dysków

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8560: Nikita Pupyshev z Bauman Moscow State Technological University

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8633: Zhuo Liang z Qihoo 360 Vulcan Team

Wpis dodano 17 września 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8576: Brandon Azad z Google Project Zero, Junho Jang i Hanul Choi z LINE Security Team

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub zapisanie pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8591: Ned Williamson w ramach programu Google Project Zero

Ekran blokady

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może wyświetlić adres e-mail używany w aplikacji iTunes.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2019-8599: Jeremy Peña-Lopez (aka Radio) z University of North Florida

Mail

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8626: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

Szkielet wiadomości aplikacji Mail

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8613: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8573: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

Wpis dodano 3 lipca 2019 r.

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8664: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

Wpis dodano 3 lipca 2019 r.

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: użytkownicy usunięci z rozmowy iMessage mogą być nadal w stanie modyfikować stan.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8631: Jamie Bishop z Dynastic

Wpis dodano 1 sierpnia 2019 r.

MobileInstallation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2019-8568: Dany Lisiansky (@DanyL931)

MobileLockdown

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8637: Dany Lisiansky (@DanyL931)

Pamięć aplikacji Zdjęcia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2019-8617: anonimowy badacz

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie obsługi pamięci.

CVE-2019-8577: Omer Gull z firmy Checkpoint Research

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytanie SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8600: Omer Gull z firmy Checkpoint Research

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8598: Omer Gull z firmy Checkpoint Research

SQLite

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie pamięci przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2019-8602: Omer Gull z firmy Checkpoint Research

Pasek stanu

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: na ekranie blokady może być wyświetlana ikona blokady po odblokowaniu.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie obsługi interfejsu użytkownika.

CVE-2019-8630: Jon M. Morlan

Przesyłanie strumieniowe pliku ZIP

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2019-8568: Dany Lisiansky (@DanyL931)

sysdiagnose

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8574: Dayton Pidhirney (@_watbulb) z firmy Seekintoo (@seekintoo)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8607: Junho Jang and Hanul Choi z grupy Security Team firmy LINE

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6237: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Liu Long z Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-8571: 01 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8583: sakura z grupy Tencent Xuanwu Lab, jessica (@babyjess1ca_) z grupy Tencent Keen Lab, dwfault z grupy ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8584: G. Geshev z MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8586: anonimowy badacz

CVE-2019-8587: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8594: Suyoung Lee i Sooel Son z firmy KAIST Web Security & Privacy Lab, HyungSeok Han i Sang Kil Cha z grupy SoftSec Lab firmy KAIST

CVE-2019-8595: G. Geshev z MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8596: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8597: 01 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8601: Fluoroacetate w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8608: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8609: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

CVE-2019-8610: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8611: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8615: G. Geshev z MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8619: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech oraz Hanqing Zhao z Chaitin Security Research Lab

CVE-2019-8622: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8623: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8628: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech oraz Hanqing Zhao z Chaitin Security Research Lab

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może modyfikować stan sterownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8612: Milan Stute z Secure Mobile Networking Lab uczelni Technische Universität Darmstadt

Wpis dodano 30 maja 2019 r.

Wi-Fi

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: urządzenie może być śledzone pasywnie przy użyciu adresu MAC interfejsu Wi-Fi.

Opis: rozwiązano problem z prywatnością użytkowników przez usunięcie rozgłaszania adresu MAC.

CVE-2019-8620: David Kreitschmann i Milan Stute z Secure Mobile Networking Lab uczelni Technische Universität Darmstadt

Dodatkowe podziękowania

Clang

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Brandon Azad z Google Project Zero.

CoreAudio

Dziękujemy za udzieloną pomoc: riusksk z VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 25 lipca 2019 r.

CoreFoundation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: m4bln, Xiangqian Zhang, Huiming Liu z Xuanwu Lab firmy Tencent, Vozzie i Rami.

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Denis Kopyrin, Brandon Azad z Google Project Zero.

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

MediaLibrary

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Angel Ramirez i Min (Spark) Zheng, Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

MobileInstallation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ben Guild (@benguild).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: