Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Texture 5.11.10 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Texture 5.11.10 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Texture 5.11.10 dla systemu iOS

Wydano 11 kwietnia 2019 r.

Prywatność

Dostępne dla: systemu iOS 9.0 i nowszych

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie przechwycić dane analityczne.

Opis: niektóre dane analityczne były wysyłane przy użyciu protokołu HTTP zamiast HTTPS. Ten błąd naprawiono, nie wysyłając więcej tych danych analitycznych.

CVE-2019-8632: David Coomber z Info-Sec.CA

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: