Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Texture 5.11.10 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Texture 5.11.10 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Texture 5.11.10 dla systemu iOS

Wydano 11 kwietnia 2019 r.

Prywatność

Dostępne dla: systemu iOS 9.0 i nowszych

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie przechwycić dane analityczne.

Opis: niektóre dane analityczne były wysyłane przy użyciu protokołu HTTP zamiast HTTPS. Ten błąd naprawiono, nie wysyłając więcej tych danych analitycznych.

CVE-2019-8632: David Coomber z Info-Sec.CA

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: