Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.11

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.11.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iCloud dla Windows 7.11

Wydano 25 marca 2019 r.

CoreCrypto

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-8542: anonimowy badacz

iTunes

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: uruchomienie instalatora aplikacji iTunes w niezaufanym katalogu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w procesie instalacji aplikacji iTunes dla systemu Windows występowała sytuacja wyścigu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi stanu.

CVE-2019-6232: Stefan Kanthak (eskamation.de)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6201: dwfault w ramach programu ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 24 czerwca 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8506: Samuel Groß z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8535: Zhiyang Zeng (@Wester) z zespołu Tencent Blade Team

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6201: dwfault w ramach programu ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: w interfejsie API pobierania (fetch) występował błąd obsługi różnych źródeł. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8515: James Lee (@Windowsrcer)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-7285: dwfault w ramach programu ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8556: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może być w stanie wykonywać skrypty w kontekście innej witryny.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8503: Linus Särud z Detectify

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-7292: Zhunki i Zhiyi Zhang z 360 ESG Codesafe Team

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8551: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Instalator dla systemu Windows

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: uruchomienie instalatora aplikacji iCloud w niezaufanym katalogu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w procesie instalacji aplikacji iCloud dla systemu Windows występowała sytuacja wyścigu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi stanu.

CVE-2019-6236: Stefan Kanthak (eskamation.de)

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com), Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Wpis uaktualniono 24 czerwca 2019 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andrey Kovalev z Yandex Security Team.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: